Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51720
Title: Моделювання стратегій перспективного розвитку страхового ринку
Authors: Параніч, Аліна Григорівна
Keywords: дипломна робота
моделювання
стратегія
розвиток
страховий ринок
економіка
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Параніч А. Г. Моделювання стратегій перспективного розвитку страхового ринку: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / К. А. Параніч ; НАУ. – Київ, 2020. – 73 с.
Abstract: На сучасному етапі розвитку української економічної системи, сфера страхових послуг набуває актуальності на ринку серед свідомих громадян. Страхування являється важливою складовою в системі захисту населення країни та ефективним джерелом інвестування коштів за для власного захисту та заощадження. Основну проблематику та актуальність страхування досліджували ряд учених серед, яких В.Базилевич, К.Базилевич, О.Барановський, О.Гаманкова, О.Заруба, С.Осадець. Їхні праці спрямовані на дослідження стратегічного розвитку страхування та формування сучасної парадигми. Одним із видатних теоретиків в страхуванні є український науковець К.Г. Воблий, який у своїй праці «Основи економії страхування» описує страхування, як вид діяльності на основі солідарності та зворотності, основною метою якої є забезпечення майбутньої потреби. За останнє десятиліття дана сфера послуг стала на шлях стрімкого розвитку і з кожним днем попит та пропозиція на ринку страхування неухильно зростають. Адже з динамічним розвитком економічних галузей та видів діяльності зростає підвищений ризик, тому страхування окремих видів ризиків є обов’язкове на сьогодні. Ефективно діючий ринок страхування надає державі можливості для результативного вирішення питань економічного та соціального характеру, однозначно це має позитивний вплив на соціально-економічну захищеність населення.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доцент Подскребко О. С.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51720
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ФЕБА_2020_051_ПаранічАГ.docxДипломна робота3.23 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.