Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51724
Title: Застосування математичного моделювання в управлінні інвестиційними процесами.
Authors: Вовк, Владислав Олександрович
Keywords: дипломна робота
моделювання
система
економіка
інвестиція
процес
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Вовк В. О. Застосування математичного моделювання в управлінні інвестиційними процесами: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / В. О. Вовк; НАУ. – Київ, 2021. – 65 с.
Abstract: Визначення перспективи економічного розвитку України є предметом поглиблених досліджень і розробок великого кола провідних академічних і галузевих інститутів, спеціалізованих наукових центрів, окремих колективів вчених, фахівців. Складність отримання досить реалістичних оцінок такого роду пов'язана з незвичайністю ситуації для кількох десятиліть розвитку України, в якій значні ресурси виявилися поза господарським оборотом. Дане становище ускладнюється багаторічної орієнтацією вітчизняної економічної школи на розробку розрахункового інструментарію аналізу і прогнозів позитивної динаміки національної економіки, що ускладнює його використання як на траєкторії спаду економічного розвитку України, так і на початковому етапі її нинішнього зростання. Закономірності ресурсоспоживання ринкової економіки в умовах циклічності її розвитку досліджені в працях класиків зарубіжної економічної школи. Разом з тим, ступінь їх застосовності до сучасних українських умов багато в чому визначається особливостями формування та використання ресурсів розвитку в національній економіці. До цих ресурсів відносять: природну сировину, основні фонди, науково-технічний та інноваційний потенціал, освітній рівень населення і трудові ресурси, інфраструктуру та інвестиційні ресурси. Інвестиційні ресурси найбільш схильні до інфляційного знецінення, високо рухливі і еластичні до поточних змін попиту на продукцію і ринкові послуги.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н.,Густера О.М.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51724
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_ВовкВО.docxДипломна робота193.56 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.