Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51726
Title: Моделювання інформаційного забезпечення систем штучного інтелекту
Authors: Волощук, Дарія Володимирівна
Keywords: дипломна робота
моделювання
штучний інтелект
економіка
кредит
бізнес
кібернетика
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Волощук Д. В. Моделювання інформаційного забезпечення систем штучного інтелекту: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / Д. В. Волощук; НАУ. – Київ, 2021. – 82 с.
Abstract: Знання, ідеї, інновації та сучасні технологічні зміни є важливими факторами формування ефективної моделі розвитку та економічного зростання кожної країни. В умовах інформаційного суспільства основним шляхом удосконалення управління будь-яким процесом є побудова ефективної системи інформаційного забезпечення. У XXI столітті лінія, яка розділяє людей і машини, стає все більш розмитою. Цьому сприяють дві сучасні тенденції: — всеохоплюючі процеси, які здійснюються за допомогою смартфонів, портативних електронних пристроїв, окулярів та імплантатів; — цифровізація побутових речей та автомобілів за допомогою смарт-систем, взаємопов'язаних компонентів та розважальних систем. Більшість організацій прагнуть використовувати технології штучного інтелекту («artificial intelligence», англ. - далі ШІ) та робототехніки для виробництва величезної кількості інноваційної продукції. Це породжує новий підприємницький потенціал та стимулює соціально-економічні процеси забезпечення вищого рівня життя. Сьогодні в епоху розвитку трансформаційних наукових технологій бізнес не лише створює нові продукти та послуги, але й оновлює існуючі галузі, які працюють за допомогою передових технологій, таких як штучний інтелект, блокчсйн, робототехніка та інші. Цс означає, що впровадження технологій ШІ не лише удосконалить навички людини, але й спростить її роботу та допоможе швидше виконувати свої обов'язки, що, у свою чергу, суттєво вплине на продуктивність праці та підвищить конкурентоспроможність виробленої продукції на міжнародних ринках.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: д.е.н., проф.Касьянова Н. В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51726
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2021_Волощук Д.В..pdfДипломна робота24.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.