Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51727
Title: Методи та моделі залучення іноземних інвестицій в Україну
Authors: Загородній, Сергій Іванович
Keywords: дипломна робота
моделювання
інвестиції
економіка
методи
залучення
бізнес
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Завгородній С. І. Методи та моделі залучення іноземних інвестицій в Україну: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / С. І. Завгородній; НАУ. – Київ, 2021. – 81 с.
Abstract: Сучасними та потрібним завданням у виконанні намічених на довгострокову можливість економічного зростання України та піднесення національної економіки є побудова на сучасній основі сильного виробництва за участю інвестиційного капіталу, в основі якого необхідні нові технології, техніка, новації в організації та управлінні. Здобуття значного рівня соціально-економіного зростання в Україні – це здійснити без результативної структурно-інноваційної політики зміни економіки з ціллю побудови успішної інвестиційної активності. Проте, в рамках великих недостачах внутрішніх фінансових ресурсах в Україні нагальним також стає створення розсудливої політики отримання іноземних інвестицій, щоб задовольняли новітню причину розвитку, а не допомагали б черговій структурній руйнації державного виробництва. Розв’язок таких питань сильно пов’язаний з реалізацією інвестиційних витрат на державному, обласному та місцевому рівнях. Проте, в центрі економічного персоналу наявна гостра необхідність фахівців, в яких були здібності стосовно упізнавання, створенні, оцінювання та керування інвестиційними схемами, котрі б з враховуванням світових навичок, впроваджень, керування та аналізу вкладень, утворювали належну сукупність робіт інвестиційного характеру.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доцент Подскребко О. С.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51727
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2021_Загородній.docxДипломна робота1.24 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.