Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51728
Title: Моделювання управління еколого-економічними процесами
Authors: Кушнірова, Ірина Леонідівна
Keywords: дипломна робота
моделювання
економіка
екологія
методи
бізнес
кібернетика
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кушнірова І. Л. Моделювання управління еколого-економічними процесами: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / І. Л. Кушнірова; НАУ. – Київ, 2021. – 61 с.
Abstract: На сьогоднішній день сталий розвиток є найголовнішою та актуальною проблемою людського світу. Від вирішення цієї задачі залежить майбутнє нашої цивілізації. Поки економічна теорія не в стані встановити закономірності та взаємозв'язок економіки з відтворюванням природних систем, правила економічних відносин не узгоджені із законами збереження життя природи. Така антагоністична взаємодія суспільства та природи порушує процеси розвитку природи та приводить до її руйнування. Існує чіткий контраст між економічним розвитком, який очікує людська цивілізація, та спостереженням за умовами навколишнього середовища. Тому слід організувати підприємницьку діяльність на базі природних потреб, еволюційних закономірностей. При цьому необхідно забезпечити, щоб прийняті до реалізації установи, підходи, концепції розвитку суспільства, не суперечили законам розвитку природи, а враховували їх і були з ними в рівновазі. З урахуванням специфіки прогресивної соціально-економічної історії в Україні дуже важливі вивчення екологізації виробничої сфери в перехідний для держави етап. Першим кроком на шляху застосування розкритих наукою законів є розробка здорового природокористування - процес творчої розробки плану роботи, який вкаже, в якому напрямку і як працювати публічним силам, щоб втілити в життя закономірні віяння, домогтися більш дієвих практичних підсумків.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., Густера О. М.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51728
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2021_КУШНІРОВА_І.Л_диплом.pdfДипломна робота780.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.