Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51731
Title: Цифрові технології аналізу бізнес-портфеля підприємства
Authors: Сомчинська, Крістіна Олександрівна
Keywords: дипломна робота
моделювання
технології
аналіз
методи
бізнес
кібернетика
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сомчинська К. О. Цифрові технології аналізу бізнес-портфеля підприємства: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / К. О. Сомчинська; НАУ. – Київ, 2021. – 87 с.
Abstract: Важливість портфельного аналізу для забезпечення бізнесу конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі значно зросла за останні десятиліття. Будь-який бізнес в умовах високої конкуренції та швидко мінливих умов повинен не тільки зосередитись на внутрішньому стані справ, але й розробити довгострокову стратегію виживання, яка дозволила б йому йти в ногу зі змінами, що відбуваються в його середовищі. Однією з основ формування стратегії є портфельний аналіз, який дає змогу розділити сфери діяльності за пріоритетами, дає уявлення про майбутню структуру підприємств в міру її розвитку, переваги, які фінансуються деякі проекти. Портфельний аналіз займає провідне місце в модифікованій технології формування економічної моделі компанії. Його головна мета: оцінити товарний продукт та ринкові можливості, визначити взаємозв'язок між окремими видами та сферами його діяльності. Аналіз портфеля бізнесів є одним із найважливіших інструментів стратегічного управління. Він розкриває взаємозалежність окремих частин бізнесу та дає уявлення про те, що портфель як ціле істотно відрізняється від простої суми його частин і набагато важливіший для фірми, ніж стан її окремих частин. За допомогою аналізу портфеля бізнесів можуть бути збалансовані такі найважливіші фактори бізнесу, як ризик, надходження грошей, відновлення та відмирання окремих видів діяльності організації.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доцент Іванченко Н.О.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51731
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2021_СОМЧИНСЬКА.docxДипломна робота545.12 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.