Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51947
Title: Вплив молекулярної будови вуглеводнів на тиск їх насиченої пари в присутності ПАР
Authors: Феник, Андрій Сергійович
Keywords: дипломна робота
крекінг
окиснення
ізомеризація
поверхнево-активні речовини
вуглеводні
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Нафта являє собою складну суміш взаємно розчинних органічних речовин. На практиці нафту розділяють на фракції та групи вуглеводнів. Існують процеси первинної та вторинної переробки нафти. Первинними є процеси, в яких нафта розділяється на фракції, котрі розрізняються межами википання, а вторинними – процеси термічної та термокаталітичної переробки, а також очищення нафтопродуктів[12]. Основний процес переробки нафти – є первинна, або пряма перегонка, що здійснюється із застосуванням дистиляції та ректифікації. У разі промислової перегонки нафти в умовах нафтопереробного заводу використовують процес перегонки з одно- чи багатоступінчастим випаровуванням та подальшу ректифікацію.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник: д.х.н., професор Ледовських Володимир Михайлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51947
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота _Феник А.С._16.06.21.pdfКваліфікаційна робота бакалавра879.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.