Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51951
Title: Діелектричні властивості вуглеводневих розчинів багатошарових фулеренів
Authors: Білоус, Анастасія Олександрівна
Keywords: дипломна робота
фулерени
діелектрична проникність
наноматеріали
показник заломлення
моторні палива
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: На даний момент синтез різних форм карбонових наноматеріалів (фулерени, нановолокна, нанотрубки, наноалмази тощо) та дослідження можливостей застосування композитних матеріалів на їх основі у різних галузях науки і техніці (електроніці, лазерній техніці та ін.) є актуальним напрямком роботи багатьох наукових колективів світу [1–5]. Технологічні процеси отримання будь-яких ультрадисперсних матеріалів пов’язані з досить великими матеріальними витратами. Повною мірою це стосується наноматеріалів фулероїдного типу (односферичних фулеренів та полішаруватих сфероїдальних карбонових кластерів). Тому винятковий інтерес мають ті напрямки використання фулероїдів, в яких для досягнення значимих результатів (макроефектів) достатньо мінімальних доз цих наноматеріалів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник: к.х.н., доцент Кустовська Антоніна Дмитрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51951
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота _Білоус А.О._17.06.21.pdfКваліфікаційна робота бакалавра2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.