Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51963
Title: Особливості використання ліпідної фракції мікроводорості Chlorella vulgaris для одержання дизельного біопалива
Authors: Штекель, Ярослав Ігорович
Keywords: дипломна робота
біопаливо
біодизель
мікроводорость
ліпіди
переестерифікація
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Біоенергетика - сектор економіки, що активно розвивається і базується на джерелах енергії органічного походження, які використовуються як палива для виробництва тепла і електрики. В сучасному світі на стадії масштабно впроваджуваних або таких, що розробляються, перебуває велика кількість різних технологій використання біомаси у сировинних та енергетичних цілях. Перспективним джерелом біомаси для одерження енергії є фототрофні мікроорганізми. У розробці таких біотехнологічних процесів важливим є не тільки врахувати можливість одерження різних цільових продуктів із використовуваної біомаси, а також мінімально впливати на навколишнє середовище. Таким вимогам максимально відповідає біомаса мікроводоростей. Станом на 2010 р світове виробництво біомаси мікроводоростей становило близько 7000 т/рік, основна маса якого припадала на Китай, Японію, Індію, Німеччину, США, Тайвань, Ізраїль та Австралію. Такі мікроводорості, як Chlorella vulgaris, Dunaliella salina, Haematococcus pluvialis, Crypthecodinium cohnii та Botrrycoccus braunii використовуються в фармацевтичній та харчовій промисловості, виробництві кормів для тварин, косметики, біопалива.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник: к.х.н., доцент Кустовська Антоніна Дмитрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51963
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота _Штекель Я.І._17.06.21.pdfКваліфікаційна робота бакалавра1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.