Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52018
Title: Software design for a logistics company
Other Titles: Проєктування інформаційного забезпечення діяльності логістичної компанії
Authors: Zubar, Tymofii
Зубар, Тимофій Андрійович
Keywords: software
information management
logistics management
fish restaurant business
logistics management software
software design
data management
управління інформацією
програмне забезпечення
рибний ресторанний бізнес
управління логістикою
розробка програмного забезпечення
програмне забезпечення для управління логістикою
управління даними
дипломна робота
Issue Date: 14-Jun-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Zubar Т.А. Software design for a logistics company. - Qualification work of the applicant of higher education of the department of logistics. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - 75 р.
Abstract: Logistics is one of the most rapidly growing industries throughout the world. And information technologies deserve much credit in it. Both industries became vital for everyone who produces goods or provides services because they must move them to end-user. Here is the list of problems at any logistics enterprise, that can be easily solved with the usage of IT: refine transportations, reduce delivery time, minimize human errors, automate functions, reduce costs. In Chapter 1, each item in the list is described in detail. In Chapter 3, it is shown which of them are solved with the implementation of software on the example of “MyFish” company. There are lots of small and medium logistics companies that use old-fashioned ways to manage their business. But these companies care about the money they earn and lose. A solution to these issues would pay a lot for each of them. Various types of software solve the problems that enlisted logistics companies have. The implementation of IT solutions for a logistics company changes the way it works. Software is aimed to modernize the organizational structure of the company. Operations managers are continuously informed about all supplies that are being transported, stored, and ordered. It is possible to calculate the money flows, restructure and modernize warehouses, keep contact with customers and suppliers. With continuous support from technical consultants of provided software, the enterprise can customize the program for its needs. Generally, companies that develop software as a service, provide continuous support of their application as the basic option.
Логістика - одна з найбільш швидкозростаючих галузей у всьому світі. І інформаційні технології заслуговують на це великої заслуги. Обидві галузі стали життєво важливими для кожного, хто виробляє товари або надає послуги, оскільки вони повинні передати їх кінцевому споживачу. Ось перелік проблем на будь-якому логістичному підприємстві, які легко вирішити за допомогою ІТ: вдосконалити перевезення, скоротити час доставки, мінімізувати людські помилки, автоматизувати функції, зменшити витрати. У главі 1 кожен пункт у списку детально описаний. У розділі 3 показано, які з них вирішуються впровадженням програмного забезпечення на прикладі компанії “MyFish”. Є багато малих та середніх логістичних компаній, які використовують старомодні способи управління своїм бізнесом. Але ці компанії дбають про гроші, які вони заробляють і втрачають. Вирішення цих питань платило б багато за кожне з них. Різні типи програмного забезпечення вирішують проблеми, що виникають у залучених логістичних компаній. Впровадження ІТ-рішень для логістичної компанії змінює спосіб її роботи. Програмне забезпечення спрямоване на модернізацію організаційної структури компанії. Керівники операцій постійно інформуються про всі матеріали, які транспортуються, зберігаються та замовляються. Можна розрахувати грошові потоки, реструктуризувати та модернізувати склади, підтримувати контакт із замовниками та постачальниками. Завдяки постійній підтримці технічних консультантів наданого програмного забезпечення, підприємство може налаштувати програму під свої потреби. Як правило, компанії, які розробляють програмне забезпечення як послугу, забезпечують постійну підтримку своїх додатків як основний варіант.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ" . Керівник проекту: ст. викладач Воловик Олена Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52018
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073.3_Зубар Т.А..pdfПояснювальна записка1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.