Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52183
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВасюкович, Оксана Миколаївна-
dc.contributor.authorVasiukovych, Oksana Mykolaivna-
dc.date.accessioned2021-07-15T15:33:33Z-
dc.date.available2021-07-15T15:33:33Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationВасюкович О.М. Інноваційні технології навчання у вивченні професійної англійської мови у вищих технічних навчальних закладах Європи /О.М.Васюкович // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - № 191. – 2020. - С. 52–55.uk_UA
dc.identifier.issn2415-7988-
dc.identifier.issn2521-1919-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52183-
dc.description1. Аношкова Т. А. Інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови в контексті євроінтеграції. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2015. Івано-Франківськ, 2015. Режим доступу: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_innovatsiini.pdf (дата звернення: 08.09.2020) 2. Заболотна О.І. Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього простору. Порівняльно-педагогічні студії. 2014. № 4. С. 117-122. 3. Іщенко О.В. Вивчення англійської мови в умовах вступу України у європейський освітній простір. Вісник Львівського університету. 2009. №25. С. 353–357. 4. Ковалькова М. В., Николаева Т. В., Зайцева В. М. Метод проектов как фактор формирования иноязычной компетентности. Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения. Сборник научных статей. Барнаул: Изд-во СПБ УУИЭ, 2015. 250 с. 5. Коршук Т.Л. Іншомовна освіта у Польщі та Нідерландах як зразок організації навчання англійської мови у європейських країнах. Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції. Київ: НТУУ «КПІ». 2014.6. Понікаровська С. В. Особливості викладання іноземних мов у країнах Західної Європи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. № 40. С. 255-259. 7. Butler-Pascoe, M.E (2009) English for Specific Purposes (ESP), Innovation, and Technology. English Education and ESP 1–15. 8. Gary Motteram Innovations in learning technologies for English language teaching. 2013.uk_UA
dc.description.abstractДосліджено актуальну проблему використання інноваційних технологій у навчанні професійної англійської мови, обумовлену модифікацією змісту навчання іноземної мови, збільшенням обсягу та складності досліджуваного матеріалу. Особлива увага приділена інноваційним методам навчання. Відзначено, що сучасні інформаційні технології стали невід’ємним інструментом при навчанні ESP. Наголошено, що викладачі здійснюють інтеграцію технологій у власні курси, максимально приводячи їх у відповідність до майбутніх професійних потреб студента. Охарактеризовано поділ інноваційних форм навчання на групи: інноваційні форми навчання, засновані на інтернет технологіях і на комп’ютерних технологіях. Відзначено, що інноваційні форми навчання можуть бути синхронними і асинхронними. Зазначено, що європейський шаблон вивчення іноземних мов спрямований на практичну міждисциплінарну і професійну орієнтацію занять з іноземної мови.uk_UA
dc.description.abstractThe topical problem of using innovative technologies in teaching professional English, due to the modification of the content of foreign language teaching, increasing the volume and complexity of the studied material, is investigated. Particular attention is paid to innovative teaching methods. It is noted that modern information technology has become an integral tool in ESP training. It is emphasized that teachers integrate technologies into their own courses, bringing them as much as possible in line with the future professional needs of the student. The division of innovative forms of education into groups is characterized. The innovative forms of education are divided into two groups: the ones based on Internet technologies and on the computer technologies. It is noted that innovative forms of learning can be synchronous and asynchronous. It is noted that the European template for learning foreign languages is aimed at the practical interdisciplinary and professional orientation of foreign language classes. The research methods used are search on the available methodological and scientific literature with the analysis of the found material, classification, elucidation of causal relationships, systematization and analysis of documentation and results of researchers on the problem of the study. It is emphasized that the active use of innovative technologies is a tool to ensure access to information resources in a foreign language and to establish interaction with those who speak other languages. The most innovative products used in learning English are considered. The advantages of innovative forms of learning based on information technologies in the study and teaching of ESP are described. It is emphasized that the student was given the opportunity to build a more flexible and independent way of learning, a wider choice of the best learning technology. The models for ESP training are described. The emphasis is placed on training as a recognized method of active learning, which combines situations aimed at achieving the educational aim.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченкаuk_UA
dc.subjectанглійська моваuk_UA
dc.subjectінноваціяuk_UA
dc.subjectєвропейський досвідuk_UA
dc.subjectпрофесійна термінологіяuk_UA
dc.subjectтренінгuk_UA
dc.subjectenglish languageuk_UA
dc.subjectinnovationuk_UA
dc.subjecteuropean experienceuk_UA
dc.subjectprofessional terminologyuk_UA
dc.subjecttraininguk_UA
dc.titleІнноваційні технології навчання у вивченні професійної англійської мови у вищих технічних навчальних закладах Європиuk_UA
dc.title.alternativeInnovative learning technologies of professional english teaching at the higher technical educational institutions of Europeuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васюкович_стаття.pdfСтаття377.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.