Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52191
Title: Дизaйн iнтep’єpiв реабілітаційного центру
Other Titles: Interior design of the rehabilitation center
Authors: Бондар, Ольга Ігорівна
Bondar, Olha
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
бакалаврська робота
дизайн інтер'єру
реабілітація
комфортне середовище
медичний заклад
архітектурне рішення
interior design
architectural solution
graduate work
rehabilitation
comfortable environment
medical institution
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондар О.І. Дизaйн iнтep’єpiв реабілітаційного центру. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 50 с.
Abstract: Проблема створення ефективної системи реабілітаційної установи в Україні, робота в галузі відновлення здоров’я та працездатності людей у центрах реабілітації дуже складна і актуальна для українського суспільства. Проблема полягає в тому, що ефективної установи для реабілітації не створено, тому це є необхідним та пріоритетним. Сам процес реабілітації вимагає кваліфікованого персоналу , відповідну будівлю та обладнання, розширення державних програм. Питання про проектування та функціонування осучаснених реабілітаційних центрів останнім часом не розглядалися фахівцями. Проблеми брались до уваги частково в програмах соціальної, фізичної та професійної реабілітації, вони полягали в тому, щоб забезпечити пацієнтів виробами медичного призначення. Головний напрямок відновлення здоров’я в реабілітаційних закладах складається з різних етапів у відновленні, і є важливим інтенсивне стаціонарне лікування.
The problem of creating an effective system of rehabilitation institutions in Ukraine, work in the field of restoring the health and efficiency of people in rehabilitation centers is very complex and relevant for Ukrainian society. The problem is that an effective rehabilitation facility has not been established, so it is necessary and a priority. The rehabilitation process itself requires qualified personnel, appropriate building and equipment, expansion of government programs. The issue of design and operation of modernized rehabilitation centers has not been considered by experts recently. The problems were taken into account in part in social, physical and vocational rehabilitation programs, they were to provide patients with medical devices. The main focus of rehabilitation in rehabilitation facilities consists of various stages of recovery, and intensive inpatient treatment is important.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, к. арх., Гнатюк Лілія Романівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52191
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондар Ольга Ігорівн 401.pdfПояснювальна записка3.73 MBAdobe PDFView/Open
Альбом (1).pdfКреслення до дипломного проекту24.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.