Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52467
Title: Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи
Authors: Вольфф, С. Ф.
Онищук, Г.
Вуллкопф, Л.
Ебель, В.
Діфенбах, Н.
Бер, І.
Вуллкопф, У.
Дамаскін, Б.
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Марочко, В.
Супрун, С.
Савинкова, І.
Лотоцький, Б.
Кірюшин, В.
Кравченко, Л.
Keywords: державна житлова політика
житловий фонд
експлуатація житлового фонду
енергозбереження
енергетична ефективність
сталий розвиток
управління житловим фондом
технічні аспекти енергозбереження
Issue Date: 2006
Publisher: НДІпроектреконструкція
Citation: Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: довідник / С. Ф. Вольфф, Г. Онищук, Л. Вуллкопф та ін.; Держ. наук.-дослідн. та проектно- вишукув. ін.-т «НДІпроектреконструкція», Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) – К., 2006. – 144 с.
Abstract: Висвітлено сучасний стан житлової сфери, основні положення державної житлової політики в Україні, ситуація у сфері інвестування енергозбереження, методологія ефективного управління житловим фондом, фінансові механізми залучення інвестицій та технічні аспекти впровадження енергозберігаючих технологій. Віддзеркалена практика реформування житлово-комунального господарства; наведено огляд нормативно-правового забезпечення раціонального використання енергоресурсів в Україні, нормативні вимоги до огороджувальних конструкцій житлових будинків. Систематизовано і впорядковано найбільш поширені технічні рішення енергозбереження, методи та засоби їх реалізації в проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації житлового фонду. Узагальнений позитивний світовий досвід впровадження заходів з енергозбереження, в тому числі в Східній Німеччині та Україні. Призначений для спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та організацій енергопостачання, будівельної та житлово-комунальної галузей, державних та приватних структур з управління житловим фондом, обєднань співвласників багатоквартирних будинків, приватних осіб та ін.
Description: 1. Агєєва, Г. М. Методологічне забезпечення енергоаудиту житлових будинків// Г. М. Агєєва // Реконструкція житла. – 2003. – С.103- 104. 2. Аґєєва, Г. М. Про формування енергетичного паспорту житлового будинку / Г. М. Агєєва // Реконструкція житла. – 2002. – С.57- 59. 3. Аналіз стану житлово-комунального господарства м.Южноукраїнська Миколаївської області та збір вихідних даних з енергозбереження в житловій сфері для включення в ТЗ програми реформування житлово-комунального господарства міста/ Держ. наук.-дослід. та проектно-вишукув. ін-т "НДІпроектреконструкція". – №0987003. – №ДР0103U006220. – №ДО 0303U007377. – Київ, 2003. – 24 с. – Арх.№245. 4. Бачинська Л. Г. Архітектура житла: Проблеми теорії та практики структуроутворення. – К.: Грамота, 2004. – 408 с. 5. Березовик М. М. На шляху перетворення Києва в енергоефективне місто // Енергоінформ / Аналіт.- ін форм. – рекл. Газета. АО "Укренергозбереження". – №38(169). – 2002. – С.1, 6-7. 6. Газовое бытие и энергетические проблемы Украины/А.Еременко. – Зеркало недели, №29 (577), 30.07- 05.08.2005. – С.1. 7. Гершкович В. Ф., Демина Н. Ф . В Киеве утеплили панельный дом. Эпизод или начало процесса?/ Энергосбережение в зданиях. – №26 (№3-2005). – Киев: КиевЗНИИЭП, 2005. – С.22-23. 8. Данилова Л. А. Проект ТАСИС СВС "Энергосбережение в жилых зданиях гг.Ужгород, Михаловце и Дармштадт"/ Реконструкція житла. – 2003. – С. 54- 65. 9. ДБН В....2.5 – Обладнання будинків житлового і громадського призначення системами сонячного теплопостачання. Проектування, монтаж, експлуатація (проект)/ Держбуд України, 2005. 10. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення (чинні від 2006-01-01). 11. Енергореконструкція житлових будинків в м.Ужгороді, Міхаловіце та Дармштадт/ Держ. наук.-дослід. та проектно-вишукув. ін-т "НДІпроектреконструкція". – TSP/UK/0103/055. – №ДР0103U006032. – №ДО0303U007376. – Київ, 2003. -146 с. – Арх.№1-О. 12. Иван Плачков об электрофикации быта, "кнуте" и "прянике"…/ А.Еременко. – Зеркало недели, №29 (577), 30.07- 05.08.2005. – С.10. 13. Ковалко М. П., Денисюк С. П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України Національна академія наук України, АТ "Укренергозбереження", Київ, 1998. 14. Кюнзель Э. Реконструкция и модернизация крупнопанельных жилых зданий в Восточной Германии / Реконструкція житла. – Вип. 5. – С.106-109. 15. Лазаренко В.А. Вентилируемый фасад "Марморок" – универсальное решение по тепловой санации зданий сегодня / Реконструкція житла. – К.: "Нора-прінт", 2001. – С.3.1-3.10. 16. Лантух Н. М., Онищук Г. І., Агєєва Г. М., Щербатий В.С. "Сонячна садиба"/ Міське господарство України. – №2. – 2005. – С.16-17. 17. Лантух Н. М., Онищук Г. І., Агєєва Г. М., Щербатий В. С. Позитивний досвід використання геліосистем в житловому фонді України// Реконструкція житла. – Вип.6. – 2005. – С.304-311. 18. Лантух Н. Н. Быстроокупаемые методы энергосберегающих мероприятий, осуществляемых при реконструкции зданий и сооружений / Реконструкція житла. – К.: "Норапрінт", 2001. – С.3.11-3.13. 19. Матросов Ю. А. Новое поколение норм и стандартов теплозащиты зданий обеспечивает переход к энергоэфективному строительству / Реконструкція житла. – Вип. 6. – 2005. – С.111-123. 20. Методичні рекомендації з обґрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об'єктах житлово-громадського будівництва, схвал. НТР Держбуду України 10.02.2005 р. 21. Міська цільова програма "Енергозбереження у м.Одеса на 2003-2006 рр"/ Одеська міська рада, Виконавчий комітет Одеської міської ради. – Одеса, 2003. – 23 с. 22. Онищук Г. І. Інформація про пілотний проект "Програма реформування, розвитку та інтеграції сільської комунальної служби Бахчисарайського району в єдину тему житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим"/ Інф.бюлетень Держжитлокомунгоспу України. – №6, червень 2004. – С.25-28. 23. Онищук Г. І. Проблеми розвитку міського комплексу України: теорія і практика. – К.: Науковий світ, 2002. – 439 с. 24. Онищук Г. І. Реконструкція житла: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення/ Інф.бюлетень Держжитлокомунгоспу України. – №10, жовтень 2004. – С.15-19. 25. Онищук Г. І., Аґєєва Г. М., Лантух Н. М. Аналіз результатів реалізації проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м.Києва// Реконструкція житла. – Вип.5. – 2004. – С. 148-157. 26. Ортутай Л. Оздоровити систему теплопостачання в Ужгороді допоможе Міжнародна программа ТАСІС. – Газета "Ужгород", №5(156), 2002. 27. Перечень демонстрационных проектов и характеристика некоторых их них/Центр энергосбережения КиевЗНИИЭП. – К., 2000. – С.5. 28. Підприємства та організації м.Києва пропонують: енергозберігаюче та енергоефективне обладнання, технології, матеріали, послуги: Каталог-довідник/КМДА, Держкоменергозбереження. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2003. – 260 с. 29. Программа оснащения жилищного фонда города Одессы приборами учета потребления воды на 2003 г./ Одесский городской совет, Исполнительный комитет Одесского городского совета. – Одесса, 2003. – 15 с. 30. Программа реформирования управления жилищнокоммунальным хозяйством в г.Одесса / Одесский городской совет, Исполнительный комитет Одесского городского совета. – Одесса, 2003. – 31 с. 31. Разработка конструктивно-технологической и нормативно-методологической документации по использованию утеплителей Концерна "Стирол": Отчет о НИР (промежут.)/ Гос. науч.-исслед. и проектно-изыскат. ин–т "НИИпроектреконструкция". – №1/ПИ. – №ДР 0101U007707, №ДО 0302U001154. – Киев, 2001. – 114 с. – Арх.№ 146. 32. Режеп В.Е. Условия комфортности проживания в модернизируемых зданиях / Реконструкція житла. – Вип. 5. – С.78-84. 33. Рекомендації з вибору прогресивних архітектурнотехнічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем/Держ. наук.- досл. та проектно-вишукув. ін-т "НДІпроектреконструкція". – Київ: Нора-прінт, 2001. – 262 с. 34. Рекомендації з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій/ Держ. наук.- досл. та проектно-вишукув. ін-т "НДІпроектреконструкція". – Київ, 2002. – 80 с. 35. Розробка інвестиційних показників проведення енергозберігаючих заходів по огороджуючи конструкціях житлових будинків перших масових серій/Держ. наук.- дослід. та проектно-вишукув. ін-т "НДІпроектреконструкція". – №ЕЗ-02-03-01. – №ДР0101U009025. 36. Розробка методичних рекомендацій по складанню енергобалансу та енергетичних розділів Паспорту будинку: Звіт про НДР (заключ.)/Держ. наук.-дослід. та проектновишукув. ін-т "НДІпроектреконструкція". – №ЕЗ-04-06- 01. – №ДР0101U007289. – №ДО 0202U006546. – Київ, 2001. – 40 с. – Арх.№№161, 179, 189. 37. Розробка рекомендацій з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій: Звіт про НДР (заключ.) / Держ. наук.-дослід. та проектно-вишукув. ін-т "НДІпроектреконструкція". – №2-04- 01. – №ДР0101U007706. – №ДО 0302U001553. – Київ, 2001. – 85 с. – Арх.№№162, 167. 38. Розробка технічних рішень уніфікованих конструктивних систем мансардних поверхів та утеплення зовнішніх захісних конструкцій житлових будинків / Держ. наук.-дослід. та проектно-вишукув. ін-т "НДІпроектреконструкція". – №2-03-00. – №ДР0101U009018. 39. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания 40. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий/Госстрой России. – М., 2004.- 26 с. 41. СНиП ІІ-3-79* Строительная теплотехника 42. Соловьев В.Е. Опыт санации пятиэтажек в Германии/ Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века. – 2002. – №8. – С.28-29. 43. Стан роботи з енергозбереження у м.Києві//Енергоінформ/Аналіт.- інформ. – рекл. газета. АО "Укренергозбереження". – №38(169). – 2002. – С.3. 44. Україна. Держжитлокомунгосп. Наказ 25.04.2005 №60 Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді//Офіційний вісник України. – 2005. – №20. – Ст.1116. 45. Україна. Закон 22.02.1994 №3981-ХІІ Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"//Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №24. – Ст.182. 46. Україна. Закон 07.02.1991 №697-ХІІ Про власність//Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №20. – Ст.249. 47. Україна. Закон 1.07.1994 №74/94-ВР Про енергозбереження//Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №30. – Ст.283. 18. Україна. Закон 19.06.1992 №2482-XII Про приватизацію державного житлового фонду//Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.524. 49. Україна. Закон 2.06.2005 №2633-IV Про теплопостачання //Офіційний вісник України. – 2005. – №27. – Ст.1532. 50. Україна. Закон 24.06.2004 №1869-IV Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки// Офіційний вісник України. – 2004. – №30. – Ст.1983. 51. Україна. Закон 24.06.2004 №1875-IV Про житлово-комунальні послуги//Офіційний вісник України. – 2004. – №30. – Ст.1985 52. Україна. Закон 29.11.2001 №2866-ІІІ Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку//Офіційний вісник України. – 2001. – №51. – Ст.2265. 53. Україна. Закон 5.02.1997 №40/97-ВР Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"//Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №12. – Ст.100. 54. Україна. Закон 5.04.2005 №2509-ІV Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когене- рацію) та використання скидного енергопотенціалу// Офіційний вісник України. – 2005. – №18. – Ст.945. 55. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 15.07.1997 №786 Про порядок нормування питомих витрат паливноенергетичних ресурсів у суспільному виробництві// Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 1997. – №9. – Ст.439. 56. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 15.07.1998 №1094 Про державну експертизу з енергозбереження // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 1998. – №11. – Ст.486. 57. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 21.07.2005 №630 Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водоотведення//Офіційний вісник України. – 2005. – №30. – Ст.1811. 58. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 21.07.2005 №631 Порядок проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг//Офіційний вісник України. – 2005. – №30. – Ст.1812. 59. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 26.08.1995 №675 Про фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу//Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – №1. – Ст.13. 60. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 29.04.1996 №478 Про затвердження Положення про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу //Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – №10. – Ст.313. 61. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 29.05.1996 №575 Питання Державної інспекції з енергозбереження// Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – №13. – Ст.352. 62. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 5.02.1997 №148 Про Комплексну державну програму енергозбереження України//Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 1997. – №2. – Ст.75. 63. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 7.02.1996 №163 Про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження//Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – №6. – Ст.203. 64. Україна. Президент. Указ 16.06.1999 №662 Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами//Урядовий кур'єр. – 1999. – 15 липня. 65. Україна. Президент. Указ 31.12.2005 №1900 Про утворення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів//Офіційний вісник України. – 2006. – №№1-2. – Ст.22. 66. Украина: энергосбережение в зданиях/Энергетический центр ЕС в Киеве. – Киев, 2000. 67. Установка счетчиков воды в зданиях. Проектные решения/ Гос. научн.-исслед. и проектно-изыск. ин-т "НИИпроектреконструкция". – Киев, 1995. – 50 с. 68. Франівський А.А. Модернізація інженерго обладнання – пріоритетний напрямок енергозбереження при реконструкції будівель / Реконструкція житла. – К.: "Норапрінт", 2001. – С.5.7-5.10. 69. Швець Я.С., Щербина О.М. Тепло у вашому домі/ За заг. ред. Я.С.Швеця. – Львів: ЕКОінформ, 2003. – 174 с. 70. Шеховцов И.В., Петраш С.В., Бондаренко А.В. Реконструкция зданий первых массовых серий/ Реконструкція житла. – Вип. 5. – 2004 . – С.99-105. 71. Энергосбережение в зданиях//Центр энергосбережения КиевЗНИИЭП. – №19 (№3-2003). – 2003. 72. Bundesministerium fur Raumordnung, Bauwesen und Stadtebau, 1994: Wohnungspolitischer Umbruch in Ostdeutschland – eine Bestandsaufnahme. 73. Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Umweltpolitik Geld vom Staat furs Energiesparen, Uberblick uber Forderprogramme, Berlin. 74. Cansier D. Umweltokonomie, Stuttgart 1966. 75. Compact Reports of the "BINE Informationsdienst" at the "Fachinformationszentrum Karlsruhe". 76. David M. Newbery. "Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities. The Walras3Pareto Lectures", The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2000. 77. Dauwe et al. Kommunalpolitik, Leitfaden fur die Praxis 1995 p. 178 . 78. DeCicco J., Diamond R., Nolden S.L., DeBarros J.,Wilson, T. Improving Energy Efficiency in Apartment Buildings American Council for an Energy3Efficient Economy. Washington D.C. and Berkeley, California, USA, 1995. 79. Enseling A. et al. Erneuerung in Stufen, Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung (Ed.) Forschungen, Volume 111, Bonn, 2003. 80. Energetic Refurbishing of Residential Buildings in Uzhgorod, Mihalovtse and Darmstadt, Institut Wohen und Umwelt, 2003. 81. Eric Martinot. Investments to Improve the Energy Efficiency of Existing Residential Buildings in Countries of the Former Soviet Union. Studies of Economics in Transformation, 24. The World Bank, 1997. 82. European Council for an Energy Efficient Economy. 2003 Summer Study Proceedings, 2003. 83. Fachinformationszentrum Karlsruhe Forderfibel Energie, Offentliche Finanzhilfen fur den Einsatz erneuerbarer Energiequellen und die rationelle Energieverwendung, 5. Auflage, Koln 1997, p. 206 and 254. 84. Friedrich3Ebert3Stiftung, Chancen und Grenzen der Wohnungseigentumsbildung in den neuen Bundeslandern – Bestandspolitik und Neubauforderung, Berlin 1992, p. 9 f. 85. Guide for Investors in Energy Efficiency Projects in the Russian Federation. Energy Efficiency 2000 Project. Economic Commission for Europe. United Nations. Geneva, 1996. 86. Knissel J. et al. Forderung der Altbaumodernisierung in Deutschland, Darmstadt Oktober 1999. 87. VHW Stadtumbau besonderes Stadtebaurecht und Stadtebauforderung, Berlin 2003, p. 9 ff. 88. Viscusi W. K., Vernon J.M., Harrington J. E., Jr. "Economics of Regulation and Antitrust", 3rd edition, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2001. 89. Witta Ebel, Werner Eicke, Wolfgang Feist u.a.: Altbaumodernisierung und – sanierung bei Wohngebäuden. Studie für den Deutschen Bundestag, Enquete Kommission, "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre. in: Energie und Klima, Economica Verlag /Verlag C.F. Müller, Bonn 1990. 90. Witta Ebel, Werner Eicke, Wolfgang Feist u.a.: Energiesparpotentiale im Gebäudebestand. Institut Wohnen und Umwelt/Hessisches Ministerium für Wirtschaft und Technik, Darmstadt 1990, Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten 2.Auflage 1992. 91. IEMB, Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: Leitfaden für die, Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden in Plattenbauweise, Berlin 1992. 92. Ebel, Eicke, Feist: Hohe Energiesparpotentiale bei bestehenden Gebäuden. In: Bauphysik, 1992. 93. Institut für die Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken: Sanierungsgrundlagen Plattenbau. Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 1995. 94. Energiestrategien für den Klimaschutz in Deutschland (IKARUS). Bericht, "Energieeinsparungspotential im Gebäudebestand durch Maßnahmen an der Gebäudehülle", Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Kraftwerkstechnik, TU München 1994. 95. Enquete-Kommission "Schutz der Erdatmosphäre" des 12. Deutschen Bundestags: Mehr Zukunft für die Erde. Economica Verlag Bonn 1994. 96. Enquete-Kommission "Schutz der Erdatmosphäre" des 12. Deutschen Bundestags: Mehr Zukunft für die Erde. Economica Verlag Bonn 1994. 97. Jurgen Blazejczak, Dietmar Edler, Hans Wessels: Jobs fürs Klima – Beschäftigungspotentiale von Energie-sparmaßnahmen im Raumwärmebereich. Studie des DIW. Umweltstiftung WWF-Deutschland, Frankfurt 1997. 98. Werner Eicke-Hennig, Benedikt Siepe, Johannes Zink: Konstruktionshandbuch – Verbesserung des Wärmeschutzes im Wohngebäudebestand. Institut Wohnen und Umwelt/ Gertec, Darmstadt/Hannover 1997. 99. M. Görg, P. Kienzle, Stadtwerke Hannover AG: Thermie Altbau – Dokumentation der Modellprojekte. Umfassende Mobilisierung von CO2-Reduktionspotentialen in Wohnungsgebäudebestand durch optimierte energetische Altbausanierung. Hannover 1997. 100. Reiß, Erhorn: Energetische Sanierung eines Mehrfamilien-Wohngebäudes in Weimar.. Bericht des Fraunhofer IBP Stuttgart 1997. 101. W. Feist: Wirtschaftlichkeit ausgewählter Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand. Passivhaus Institut, Darmstadt 1998. 102. A. Kerschberger et al., Modellhafte Sanierung von Typenbauten, Bine Informationspakete Fachinformationszentrum Karlsruhe. Verlag TÜV Rheinland, Köln 1998. 103. Steinmüller, Ebel, Knissel, Wullkopf: Marktpotential Gebäudesanierung. Studie im Auftrag der Luwoge. Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 1999. 104. A. Kerschberger et al., Modellhafte Sanierung von Typenbauten, Bine Informationspakete Fachinformationszentrum Karlsruhe. Verlag TÜV Rheinland, Köln 1998. 105. HMWVL, IWU: Energie sparen, Heizosten senken, CO2 Ausstoß mindern. Wiesbaden 2000. 106. Vom Altbau zum Niedrigenergiehaus. Projektdokumentation der Umweltstiftung WWF Deutschland und des IWU, 2001. 107. Arbeitsgemeinschaft Fernwärmeversorgung, Bremer Energieinstiut u.a.: Pluralistische Fernwärmeversorgung. Frankfurt 2001. 108. BMWi/PTJ: Rückblick Querschnitt Ausblick. Symposium zum Förderkonzept Energetische Verbesserung der Bausubstanz, 2002 Stuttgart. 109. Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbausanierung. Passivhaus Institut, Darmstadt 2003. 110. Institut Wohnen und Umwelt: Energetic Refurbishment of Residential Buildings in Uzhgorod, Mihalovtse and Darmstadt, Darmstadt, 2003. 111. Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen. Passivhaus Institut, Darmstadt 2005.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52467
ISBN: 966-8538-33-1
DOI: 10.5281/zenodo.4710869
Appears in Collections:Довідники кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Довідник-Енерго-1-13-77-80.pdfдовідник182.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.