Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52561
Title: Покращення енергетичної ефективності житлового будинку під час реконструкції
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: місто
житлово-комунальне господарство
житло
житлові будинки
експлуатація
теплова модернізація
реконструкція
енергетична ефективність експлуатації
Issue Date: Jan-2011
Publisher: Видавничий будинок "Фактор", Харків, Україна
Citation: Агєєва, Г. Покращення енергетичної ефективності житлового будинку під час реконструкції / Г. Агєєва // Час ЖКХ: інформ.-аналіт. видання для керівників та працівників сфери ЖКХ. - 2011. - №1, січень. - С.40-44.
Abstract: На житловий фонд в цілому припадає значна частка загального обсягу споживання енергії. Зниження цієї частки дозволить економити енергоресурси та скоротити витрати СО2 в атмосферу. Наявний житловий фонд України складається з будинків різних періодів будівництва, 80% яких представлено великопанельними житловими будинками, побудованими індустріальними методами в 50-70 рр. ХХ ст. за проектами перших масових серій. Вони мають суттєві недоліки в архітектурному і конструктивному відношеннях, не відповідають сучасним вимогам до санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, теплотехнічних показників та довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації. Тому теплотехнічна санація, тобто покращення теплотехнічних якостей будівель, є невід"ємною складовою комплексу заходів із підвищення енергетичної ефективності будівель. На жилищный фонд в целом приходится значительная доля общего объема потребления энергии. Снижение этой доли позволит экономить энергоресурсы и сократить выбросы СО2 в атмосферу. Существующий жилищный фонд Украины состоит из зданий разных периодов строительства, 80% из которых представлено крупнопанельными жилыми зданиями, построенными индустриальными методами в 50-70-х гг. ХХ в. по проектам первых массовых серий. Они имеют существенные недостатки в архитектурном и конструктивном отношениях, не соответствуют современным требованиям к санитарно-гигиеническим параметрам микроклимата помещений, теплотехническим показателям и долговечности ограждающих конструкций. Поэтому теплотехническая санация, т.е. улучшение теплотехнических качеств зданий, является неотъемлемой частью комплекса мероприятий по повышению энергетической эффективности зданий.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52561
DOI: 10.5281/zenodo.4742552
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agieieva-40-44 (1).pdfстаття2.14 MBAdobe PDFView/Open
ЖКГ-конкурс.pdfконкурс354.33 kBAdobe PDFView/Open
Агєєва-диплом.pdfДиплом переможця231.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.