Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52630
Title: Sociolinguistic and Educational analysis of Language proficiency of active operational professionals and Ab Initio students in aviation
Other Titles: Cоціолінгвістичний і методичний аналіз мовленнєвої компетеноності авіаційних фахівців і студентів авіаційних закладів освіти
Authors: Ковтун, Олена Віталіївна
Гармаш, Тетяна Андріївна
Струк, Ірина Василівна
Keywords: освітня рефлексія
соціолінгвістичні дані
авіаційна англійська мова
авіаційні фахівці
анкета
questionnaire
Aviation English
aviation professionals
educational reflection
sociolinguistic data
Issue Date: May-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Kovtun O.V., Harmash T.A., Struk I.V. Sociolinguistic and educational analysis of language proficiency of active operational professionals and ab initio students in aviation / O.V. Kovtun, T.A. Harmash, I.V. Struk // Proceedings of the National Aviation University. Series: Pedagogy, Psychology, 2021. - №18. - Р. 66-76
Abstract: Language proficiency is important for professionals of different fields. However, it is crucial when it comes to aviation professionals – pilots and air traffic controllers. Not only the success of human endeavours, but also the lives of communicators and travelling public depend on language proficiency of these professionals. The objective of the current study was to find out how representatives of different educational backgrounds and age groups (active operational professionals and ab initio students), united by professional interest (aviation) assessed their language proficiency and its role for efficient professional activity. Methods of the research. Two questionnaires were compiled to fulfil the objective of the research. The respondents to the first questionnaire were 200 undergraduates (ab initio students) of National Aviation University, Flight Academy of National Aviation University (Kirovohrad) and Kremenchug Flight College. Fifty active operational professionals (pilots of different Ukrainian airlines and air traffic control personnel of Boryspil International Airport) answered the second questionnaire. The respondents’ answers revealed sociolinguistic data about ab initio students and active operational professionals in Ukrainian aviation, clarified problems they encounter in professional communication, outlined their expectations from initial and refresh language training. Survey results served as basis for educational reflection. Collected data proved to be beneficial for designing a curriculum for Aviation English. Conclusions. It was found out that Aviation English training should have a predominantly communicative focus that enables involving trainees into various interactive activities that mirror pilots’ and air traffic controllers’ working environments.
Володіння мовленнєвою компетентністю важливе для фахівців різних галузей. Однак воно має вирішальне значення в тих випадках, коли йдеться про авіаційних фахівців – пілотів та авіадиспетчерів. Від рівня володіння мовою саме цими професіоналіами залежить не тільки успіх людської діяльності, але й життя комунікантів та їхніх пасажирів. Метою дослідження було з'ясувати, як представники різних вікових груп, що мають різний досвід активної професійної діяльності (професійні пілоти й авіадиспетчери та студенти авіаційних закладів освіти), проте об'єднані спільним професійним інтересом (авіація), оцінюють власний рівень мовленнєвої компетентності та її роль для ефективної професійної діяльності. Основним методом дослідження було анкетування. Респондентами першого анкетування були 200 студентів (Національного авіаційного університету, Льотної академії Національного авіаційного університету (Кіровоград) і Кременчуцького льотного коледжу. П'ятдесят досвідчених авфаційних фахівців (пілоти українських авіакомпаній та персонал з управління повітряним рухом Міжнародного аеропорту "Бориспіль") відповідали на другу анкету. Відповіді респондентів дали можливість зібрати соціолінгвістичні дані про студентів авіаційних закладів освіти та активних оперативних фахівців в українській авіації, пояснили проблеми, з якими вони стикаються у професійному спілкуванні, окреслили їхні очікування від мовної підготовки у закладі освіти та під час курсів підвищення уваліфікації. Результати опитування стали основою для освітньої рефлексії. Зібрані дані виявилися корисними для розробки навчальної програми з авіаційної англійської мови. Висновки. Було з’ясовано, що навчання авіаційної англійської мови повинно мати комунікативну спрямованість, що дозволяє залучати слухачів до різних інтерактивних заходів, які відображають у навчальних умовах реальне середовище, у якому виконують професійні комунікативні функції пілоти та авіадиспетчери.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52630
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ковтун, Гармаш, Струк.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.