Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53213
Title: Формування організаційної культури органу публічного управління (державної служби, місцевого самоврядування)
Authors: Понєтайкіна, Ірина Андріївна
Keywords: публічне управління
тези конференції
організаційна культура
місцеве самоврядування
державна служба
управління
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Понєтайкіна І.А. Формування організаційної культури органу публічного управління (державної служби, місцевого самоврядування) // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 27-28
Abstract: Говорячи про феномен культури, треба наголосити на тому, що він притаманний будь-якій формі людського існування як його характерна та обов’язкова ознака, необхідний атрибут будь-якого суспільства. Організаційна культура - це предмет вивчення багатьох наукових дисциплін: соціальної психології, психології менеджменту, організаційної поведінки, індустріальної психології та науки державного управління зокрема. Актуальність вивчення організаційної культури державної служби полягає у відсутності практики її дослідження у вітчизняних державних установах, на відміну від організацій і корпорацій недержавного сектору, дослідженню внутрішньої культури яких останнім часом приділяється багато уваги. Багато зарубіжних і вітчизняних авторів присвятили свої праці вивченню особливостей внутрішньої культури організацій, її впливу на створення комфортних умов праці в колективі, формування в працівників корпоративного духу, на процес ефективної роботи організації, що врешті-решт є запорукою досягнення організацією своїх генеральних цілей.
Description: 1. Г. Д. Джумагельдієва, Я. Ю. Оpленко, І. Г. Сеpгієнко. «Меxанізм вpегулювання конфлікту інтеpесів в системі деpжавного упpавління» [Текст]/ Ю. Оpленко, І. Г. Сеpгієнко// Наукове фаxове видання Укpаїни з питань деpжавного упpавління. «Деpжавне упpавління: удосконалення та pозвиток». – 2019.- С.10-14 2. Грущинська Н.М. Публічне управління та економічні процеси в умовах системних суспільних трансформацій Україна – Європа : між політичними делараціями та експертним оцінками. Матеріали I міжнародного експертного форуму (13 вересня 2019 року) – Львів – 2019. С.10-12 3. Бондаренко Є.М. Організаційна культура державної служби: сутнісні характеристики та визначення поняття. С. 1-9. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2009-02/09bemhvp.pdf (дата звернення: 18.03.2021). 4. Сокуренко М.В. Теоретико-методологічні засади дослідження організаційної культури державної служби. С. 1-9. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11smvkds.pdf (дата звернення: 18.03.2021). 5. Гайдученко С.О. Організаційна культура як об’єкт управлінської діяльності у сфері державної служби. С. 1-12. URL: http://mmgh.kname.edu.ua/images/Gayduchenko/an_organizational_culture_as_object_of_administrative_activity_is_in_the_field_of_government_service.pdf (дата звернення: 18.03.2021). 6. Ліпенцев А.Б. Розвиток організаційної культури органів публічної влади: у контексті завдань реалізації програм регіонального інноваційного розвитку. Науковий вісник. 2012. Вип. 9. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik9/fail/Lipentsev_Pylys.pdf (дата звернення: 18.03.2021).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53213
Appears in Collections:Політ. Інновації та перспективи розвитку публічного управління та адміністрування в авіаційній галузі: український та світовий досвід. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Понєтайкіна тези .pdfтези конференції311.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.