Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53246
Title: Видавнича справа і технічне редагування
Other Titles: Publishing and technical editing
Издательское дело и техническое редактирование
Authors: Лобода, Світлана Миколаївна
Денисенко, Світлана Миколаївна
Keywords: видавництво
видавничо-поліграфічний комплекс
поліграфія
редагування
редакція
publishing house
publishing and printing complex
polygraphy
editing
издательство
издательско-полиграфический комплекс
полиграфия
редактирование
редакция
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лобода С. М., Денисенко С. М. Видавнича справа і технічне редагування: навчальний посібник. – К.: НАУ, 2021. – 76 с.
Abstract: Видавнича справа – сфера виготовлення раніше рукописної, а далі друкованої продукції, супроводжує усю історію людської культури. Від малюнків на кам’яних стелах і до сучасних елек- тронних видань вона завжди була свідченням духовного ро- звитку цивілізації. А людей, що залишили у ній слід, шанують не менше, ніж знаменитих письменників, художників і музикантів. Дисципліна «Видавнича справа і технічне редагування» об’єднує дві сфери – виробничу та творчу і полягає в умінні пе- ретворити творчий задум автора на матеріальний продукт. У процесі вивчення курсу ми ознайомимося із специфікою видавничої діяльності, історією розвитку друку, технологією видавничого процесу, типологією видавничої продукції. Також, дізнаємося про правила оцінки рукописів, про різні види ре- дагування (літературного, наукового, спеціального, технічного, художнього), коректорської роботи та інші видавничі операції, а також про авторські права, рекламу, маркетинг і менеджмент в видавничій справі. Посібник рекомендовано студентам закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія».
The manual is recommended for students of higher education institutions majoring in 186 "Publishing and Printing".
Пособие рекомендовано студентам высших учебных заведений, обучающихся по специальности 186 «Издательство и полиграфия».
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53246
Appears in Collections:Публікації з наукової та професійної тематики кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВСТР.pdfнавчальний посібник3.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.