Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53257
Title: Пристрій вимірювання та автоматизації контролю температури та тиску у авіадвигуні
Authors: Рощин, Віктор Олександрович
Keywords: обробка інформаційних сигналів
багатоточковий вимірювач
автоматизація контролю вимірювання
термометр опору
індуктивний датчик
газотурбінний двигун
дипломна робота
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Процеси керування складними технічними об’єктами потребують вимірювання багатьох параметрів. В сучасних авіалайнерах вимірюється понад ста тисяч різноманітних параметрів, значна частина з яких є параметри температури і тиску. Аналіз сучасного стану наукових робіт пов'язаний зі створенням нових засобів вимірювання, автоматизованих методів та методик контролю параметрів (температури та тиску), модулюванням похибки вимірювання та процесами обробки вимірювальної інформації, елементами штучного інтелекту. Одним з головних силових агрегатів сучасних літальних апаратів цивільної авіації є газотурбінні двигуни різних типів. Високий рівень ефективності цих двигунів, досягнутий в наш час, є наслідком використання в них високих значень параметрів робочого процесу, на сам перед таких як ступінь підвищення тиску, температури газу перед турбіною і після. Це обумовлює значне підвищення теплової та силової напруги в деталях двигуна. В цих умовах необхідний моніторинг високої кількості параметрів і автоматизація керування на встановлених та перехідних режимах роботи, висока точність підтримки необхідної подачі палива та положення керуючих елементів двигуна. Подальше підвищення точності вимірювання можливе лише за умови розробки нових датчиків з високою чутливістю, а також нових інтерфейсів. Вкрай важливою є проблеми розробки методів та засобів обробки інформаційних сигналів, які б забезпечили зменшення впливу випадкової складової похибки вимірювання, високий рівень якої знижує ефективність корекції систематичних складових похибки, без втрати швидкості. Метою дипломної роботи є розробка структурної схеми багато точкового вимірювача температури та тиску в різних зонах авіадвигуна.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. п. н., Денисенко Світлана Миколаївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53257
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_151_2021_Рощин Віктор Олександрович.pdfдипломна робота1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.