Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53261
Title: Фільтр сигналів датчиків руху літака
Authors: Сімонян, Геворк Врамович
Keywords: вінеровська фільтрація
інерційні системи
БІНС
акселерометри
синтез оптимальної структури
аналіз якості
дипломна робота
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У теперішній час різко (на порядки) зросли точністні вимоги до процесів обробки вимірюємої інформації в задачах навігації і управління рухом різних транспортних засобів в автоматичних, напівавтоматичних і ручних режимах їхнього функціонування. Приблизно така ж картина і навіть деякий бум спостерігаються в питаннях створення і застосування маси різних лікувально-діагностичних приладів і систем, розроблюємих і пропонуємих різними фірмами, що жорстко конкурують на світовому ринку медапаратури. Аналогічна ситуація виникає й у боротьбі за конкурентноздатну якість цілого ряду сучасних автоматизованих технологічних процесів, призначених для виробництва продукції, що користається високим попитом. Ще одним важливим фактором, що істотно впливає на характер передбачуваної обробки первинної інформації у вигляді фільтрації виміряних сигналів в складних технічних системах і потребуючим підвищеної уваги фахівців з високоточної обробки інформації, виявився переведення традиційної технологічної бази вимірників на новітні мікрогабаритні електронні засоби вимірів, що по своїх фізичних принципах роботи не мають властивість вибірковості видів вимірів (іншими словами, вони не розраховані на конкретні види вимірюваних параметрів). Так, наприклад, традиційні електромеханічні гіроскопи вже по своєму фізичному принципі дії були призначені для вимірів кутових переміщень підстави, на якому ці прилади встановлені.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. п. н., Денисенко Світлана Миколаївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53261
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_151_2021_Сімонян_Геворк_Врамович.pdfдипломна робота1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.