Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53433
Title: Система моніторингу радіонавігаційного поля України
Other Titles: Система мониторинга радионавигационного поля Украины
Authors: Руденко, Андрій Петрович
Конін, Валерій Вікторович
Keywords: експлуатанти повітряних суден
навігація
безпека
доступність
точність
цілісність
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Руденко А. П. Система моніторингу радіонавігаційного поля України / Андрій Петрович Руденко, Валерій Вікторвич Конін // Проблеми аеронавігації, електроніки та телекомунікацій : Всеукр. науково-практ. конф., Київ, 26–27 листоп. 2020 р. – Київ, 2020. – С. 92–94.
Abstract: Повітряний транспорт відіграє важливу роль в забезпеченні стійкого економічного і соціального розвитку держав. Але, не дивлячись на те, що темпи розвитку повітряного транспорту і його ефективність значною мірою сприяють прогресу, його зростання в певних обставинах може мати й зворотний вплив. Збільшення кількості повітряного транспорту змушує все більше приділяти увагу безпеці, що в свою чергу створює необхідність модернізації вже наявних систем зв’язку, навігації, спостереження.
Воздушный транспорт играет немаловажную роль в обеспечении устойчивого экономического и социального развития государств. Но несмотря на то, что темпы развития воздушного транспорта и его эффективность в значительной степени способствуют прогрессу, его рост в определенных обстоятельствах может оказать и обратное влияние. Увеличение количества воздушного транспорта заставляет все больше уделять внимание безопасности, что в свою очередь создает необходимость модернизации существующих систем связи, навигации, наблюдения.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53433
Appears in Collections:Аерокосмічні технології та системи. Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моніторинг_92_94 Тезі.pdf418.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.