Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53703
Title: Розв’язання містобудівних проблем аеропортобудування: освітній акцент
Solving Urban Planning Problems of Airport Construction : Educational Focus
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: містобудування
аеропортобудування
професійна компетентність
урбанізовані утворення
архітектурне середовище аеропортів
інфраструктура аеропортів
урбанізовані території
соціокультурний простір аеропортів
Національний авіаційий університет
підготовка фахівців
містоформувальне підприємство
аеропорт
Issue Date: Oct-2021
Publisher: Baltija Publishing
Citation: Агєєва Г. М. Розв’язання містобудівних проблем аеропортобудування: освітній акцент // European ways of the development of modern engineering research : Collective monograph. - Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. - С. 1- 25.
Abstract: Сучасна політична й економічна ситуація в країні формує запит на підготовку фахівців із відповідним рівнем професійної компетентності для розв’язання містобудівних проблем розвитку аеропортів – складних елементів транспортної системи. Реалізація стратегій сталого розвитку, поширення сучасних бізнес моделей (Aerotropolis, Airport City, Airport Urbanism), які перетворюють аеропорти у своєрідні урбанізовані утворення, потребують пошуку нових форм, методів і технологій навчання в закладах вищої освіти галузевого спрямування. Низка цих процесів є предметом наукових досліджень фахівців факультету архітектури, будівництва й дизайну Національного авіаційного університету. Досліджуються архітектурне середовище й інфраструктура аеропортів, розвиток яких пов’язаний із розв’язанням містобудівних проблем наближених територій, систем розселення; розвитком неавіаційних видів діяльності, включенням соціокультурного простору аеропортів до психо-географічних карт освоєння міських територій; перетворенням аеропортів на мультимодальні транспортні вузли; підвищенням енергоефективності функціонування аеропортів як частини урбанізованих територій. Результати досліджень впроваджуються в окремі освітні компоненти освітньої програми спеціальності 191 «Архітектура й містобудування».
Description: 1. Агеева Г.Н., Волкова А.В., Захарченко А.И. Развитие инфраструктуры аэропортов и его влияние на размещение объектов обслуживания воздушного движения. Science - Future o f Lithuania’ Transport Engineering and Management : Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers’, Vilnius, Lithuania, 12 May 2017. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017. P. 69-73. 2. Агеева Г.Н. Унитарный урбанизм аэропортов. Eurasian scientific congress : Abstracts of the 3nd International scientific and practical conference. Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2020. P. 205-211. 3. Агєєва Г.М. Авіаційна складова урбанізованого ландшафту Києва. Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів : IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 листопада 2018 р. Київ : КНУБА, 2018. С. 4-5. 4. Агєєва Г.М. Аеропорти: містобудівні аспекти розвитку. Проблеми розвитку міського середовища. 2016. Вип. 1 (15). С. 16-23. 5. Агєєва Г.М. Неформальне вивчення світових практик містобудування та формування туристичних дестинацій. Сучасна архітектурна освіта. Містобудування: естетика хаосу та порядку : Матеріали Х Всеукр. наук. конф., м. Київ, 22 листопада 2018 р. Київ : КНУБА, 2018. С. 9-11. 6. Агєєва Г.М. Створення в Національному авіаційному університеті науково-навчальної бази підготовки фахівців у галузі містобудування. Містобудування та територіальне планування. 2019. Випуск № 71. С. 24-38. 7. Агєєва Г.М. Урбанізація територій, наближених до аеропортів, - пріоритет підготовки фахівців з містобудування в Національному авіаційному університеті України. Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. В.В. Карпова. Рига : “Baltija Publishing”, 2021. С. 8-39. 8. Агєєва Г.М., Волкова А.В. Привокзальні площі: реорганізація планувальних рішень під час реконструкції аеропортів. Проблеми розвитку міського середовища. 2017. Вип. 3 (19). С. 36-49. 9. Агєєва Г.М., Кафієв К.П. Проблеми відновлення будівництва масштабних інфраструктурних споруд після довготривалої перерви. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2020. № 3 (264-265). С. 10-21. DOI: http://dx.doi.org/ 10.30838/J.BPSACEA.2312.070720.10.6. 10. Агєєва Г.М. Участь в спеціалізованих конкурсах - важлива складова професійної підготовки архітекторів. Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конгресу, м. Київ, 14-16 березня 2018 р. Київ : Національний авіаційний університет, 2018. С. 225-226. 11. Барчугова Е.В. Параметризм как направление современной проектной деятельности. AMIT (Architectural and modern information technologies). 2013. № 4 (25). 12. Бурчак А.А. Авіакластери: створення додаткових умов перебування трансферних пасажирів. Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 1-5 квітня 2019 р. Національний авіаційний університет : вебсайт. URL: http://er.nau.edu.ш/handle/NрAU/38258 (дата звернення: 22.07.2021). 13. Головчан А.І. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності туристичних дестинацій та управління ними. Торгівля і ринок України. 2009. № 27. С. 157-161. 14. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [На заміну ДБН Б.2.2-12:2018; чинні від 2019-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2019. 177 с. 15. Дипломні проєкти, ОКР «Бакалавр» (напрям підготовки 6.060102 «Архітектура»). Національний авіаційний університет : вебсайт. URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29518 (дата звернення: 22.07.2021). 16. Дутік К.О. Велетенський герб України висадили біля аеропорту «Бориспіль». Інформаційне агентство «Парламент : вебсайт. URL: https://parlament.ua/news/veletenskij-gerb-ukraini-visadili-bilyaaeroportu- borispil/ (дата звернення: 05.08.2021). 17. Жовнер В.Ю. Реорганізація архітектурно-ландшафтного середовища біля аеропорту. Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 1-5 квітня 2019 р. Національний авіаційний університет : вебсайт. URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38257 (дата звернення: 22.07.2021). 18. Зузяк А.Б., Агєєва Г.М. Організація житлового простору в авіамістечках. Проблеми розвитку міського середовища. 2018. Вип. 1 (20). С. 58-68. 19. Локотко А.И. Концептуализм, параметризм и другие направления современной архитектуры. Budownictwo 18. Zeszyty Naukowe Politechniki Czgstochowskiej. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czstochowskiej, 2012. C. 150-160. 20. Міжнародний архітектурний огляд студентських проєктів «Архітектурне середовище аеропортів - 2019». Національний авіаційний університет : вебсайт. URL: https://fabdnau.wixsite.com/ arena (дата звернення: 22.07.2021). 21. Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конгресу, м. Київ, 14-16 березня 2018 р. Київ : Національний авіаційний університет, 2018. С. 3-52. 22. НДР № 70/10.01.07 «Містобудівні аспекти розвитку аеропортів». Національний авіаційний університет : вебсайт. URL: http:// er.nau.edu.ua/handle/NAU/17349 (дата звернення: 22.10.2019). 23. Нікольчук Б.С. Планувальна організація та благоустрій територій, наближених до аеропортів. Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 1-5 квітня 2019 р. Національний авіаційний університет : вебсайт : http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38256 (дата звернення: 22.07.2021). 24. Осадча М.О. Пропозиції щодо історичної стилізації території парку «Кадетський гай». КиевVласть : вебсайт. URL: http://kievvlast.com.ua/style/propozitsii- shhodo-istorichnoistilizatsii- teritorii-parku-kadetskij-gaj (дата звернення: 22.07.2021). 25. Петренко У. В., Бжезовська Н. В. Архітектурно-планувальна організація селища для проживання робітників підприємства по виготовленню авіаційної військової оборонної техніки. АВІА-2021 : матеріали XV Міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 20-22 квітня 2021 р. Київ : Національний авіаційний університет, 2015. С. 20-23. URL: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA 2021/paper/view/8126/6624. 26. Поплавська Н. О. Просторове планування малих населених пунктів з урахуванням галузевої спрямованості їх розвитку. Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 5-9 квітня 2021 р. Київ : НАУ, 2021. С. 88-91. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/ /5 0 9 6 7 . 27. Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126 / Кабінет Міністрів України. Офіційний вісник України. 2016. № 18. С. 404. Ст. 740. Код акта 80974/2016. 28. Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи : Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 червня 2021 р., протокол № 11 (54). Національний авіаційний університет : вебсайт. URL: https://nau.edu.ua/download/ viddil%20litsenzuvannya%20ta%20akreditatsii/2021/6991%20%Б1%80 %В1%96%В1%88%В0%В5%В0%ВВ%В0%ВВ%Б1 %8Б%20%Б0%9 D%D0%90%20191%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8.pdf (дата звернення: 15.08.2021). 29. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р / Кабінет Міністрів України. Офіційний вісник України. 2018. № 52. С. 533. Ст. 1848. Код акта 90720/2018. 30. Сидорчук Т.Ю. Просторова організація селища «Чумацький шлях». Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищої' освіти і молодих учених, м. Київ, 5-9 квітня 2021 р. Київ : НАУ, 2021. С. 100-102. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50972. 31. Смирнова Т.А., Приварникова І.Ю. Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. Вип.5. С. 93-100. 32. Студенти НАУ вивчають об’єкти інфраструктури аеропорту «Бориспіль». Національний авіаційний університет : вебсайт. URL: http://nau. edu.ua/ua/news/1/6/studenti-nau-vivchayut-ob%E2%80%99 ekti-infrastrukturi-aeroportu-borispil.html (дата звернення: 22.11.2019). 33. Фахове планове заняття у Дні ювілею Alma Mater. Національний авіаційний університет : вебсайт. URL: http://iap.nau.edu.ua/index.php/ 18-arkhiv/706-fakhove-planove-zanyattya-v-dni-yuvilejiv-alma-mater? fbclid=IwAR0YwE6TL4snjDgamte2q8AS 16EloJTEkQg9relS 1 KQpp 7dHSH3UpyG2M2w. 34. Целовальник С.А., Беспалов Д.О., Чемакіна О.В., Агєєва Г.М. Створення та впровадження інноваційної системи «Транспортна модель Києва». АВІА-2015 : Матеріали XII Міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 28-29 квітня 2015 р. Київ : Національний авіаційний університет, 2015. С. 22.1-22.7. 35. Чемакіна О.В., Агєєва Г.М., Бжезовська Н.В. Теорія містобудування : практикум. Київ : НАУ, 2018. 36 с. 36. Чемакіна О.В., Агєєва Г.М. Інженерний благоустрій населених міст : навчальний посібник. Київ : НАУ, 2017. 168 с. 37. Чернишева М.О. Київ авіаційний: перші кроки до неба. YouTube : Відеохостінг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=K6ej RH2U3ck (дата звернення: 15.08.2021). 38. Agieieva G., Tymoshenko M., Bzhezovska N. Planning organization of macro environment of the airports. AVIA-2019 : Proceedings of the XIV International Scientific Conference, Kyiv, April 23-25 2019. Kyiv : National Aviation University, 2019. P. 21.1-21.5. 39. Agieieva G., Nickolchuk В. Airports as art-space. AVIA-2019 : Proceedings of the XIV International Scientific Conference, Kyiv, April 23-25 2019. Kyiv : National Aviation University, 2019. P. 21.13-21.17. URL: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/ AVIA2019/paper/view/5900/4729 (дата звернення: 22.07.2021). 40. Ashford Norman J., Mumayiz Saleh, Wright Paul H. Airport Engineering Planning, Design and Development of 21st Century Airports. 4th Edition. 2011. 769 р. 41. Chen Michael I., Kasarda John D. The airport city and aerotropolis: Concept and examples. Airport Design, Construction and Operation : Conference at Moscow, Russia, October 2020. DOI: 10.17615/z5ta-5p14. 42. International Civil Aviation Organization (ICAO), 2013. Airport Economics Manual. DOC; 9562. Montreal, Quebec, Canada. 152 p. 43. Kasarda John D. Aerotropolis. Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. John Wiley & Sons Press, 2017. URL: http://aerotropolisbusinessconcepts.aero/wp-content/uploads/2016/ 08/1b_Aerotropolis_encyclopedia_article_20170812.pdf. 44. Kharchenko M., Grigorak M. Airport as a multimodal transportation hub in the system of carriage type “sea-air”. Логистические системы в глобальной экономике. 2015. № 5. С. 28-32. 45. Korobko K. V. Sundials - astronomical decoration of the urban environment. Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 1-3 квітня 2020 р. Київ : НАУ, 2020. С. 42-43. 46. Norman J. Ashford, Saleh Mumayiz, Paul H. Wright. Airport Engineering Planning, Design and Development of 21st Century Airports. 4th Edition. 2011. 769 р. 47. Salazar N. Airport Urbanism: Infrastructure and Mobility in Asia. By Max Hirsh . Minneapolis : University of Minnesota Press, 2016. VII. 157 p. The Journal o f Asian Studies. No. 77 (1). P. 225-226. DOI: 10.1017/S0021911817001310. 48. Strelkova G.G., Agieieva G.M. Analysis of implementing the ISO 50001:2011 standard in aviation segment of transport economy sector. Bulletin o f Lviv Polytechnic National. 2014. No. 799. P. 122-128. 49. Tymoshenko M., Marintseva К. Urban planning aspects of airport reconstruction: techniques of the airport cluster concepts efficiency evolution. Proceedings o f the National Aviation University. 2017. No. 3 (72). P. 57-64.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53703
ISBN: 978-9934-26-142-8
DOI: 10.30525/978-9934-26-142-8-1
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AG-mono-1-26 2021.pdfстаття423.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.