Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53716
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Технологія первинної та глибокої переробки нафти"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "The technology of primary and deep oil refining"
Authors: Тітова, Ольга Самійлівна
Titova, Olga Samiylivna
Keywords: хімічна технологія
сhemistry technology
первинна переробка нафти
primary oil refining
глибока переробка нафти
deep oil refining
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни “Технологія первинної та глибокої переробки нафти” є: формування фундаментального світогляду спеціаліста в галузі палива та вуглецевих матеріалів, розкриття сучасних наукових концепцій, методів та технологій в нафтохімії для вивчення технологічних процесів переробки нафти з метою отримання нафтопродуктів у певної кількості та таких, що відповідають вимогам технологічного виробництва.
The purpose of the teaching the discipline "Technology of primary and deep oil refining" is: the formation of a fundamental worldview for a specialist of fuel and carbon materials, revealing of modern scientific concepts, methods and technologies of oil chemistry for studying of technical processes of oil refining for purpose of getting oil products in a certain amount and meeting the requirements of technological production
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53716
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вимоги до оформлення кур.роб. та дом.завд..pdfМетодичні рекомендації до оформлення КР(КП), ДЗ296.01 kBAdobe PDFView/Open
Зміст_НМК_ТП та ГПН.pdfЗміст219.68 kBAdobe PDFView/Open
02_ТП та ГПН_ КЛ.pdfКонспект лекцій369.1 kBAdobe PDFView/Open
04_ТП та ГПН_ СР.pdfСамостійна робота121.65 kBAdobe PDFView/Open
05_ТП таГПН_КР.pdfКонтрольні роботи, заочна193.87 kBAdobe PDFView/Open
06_ТП таГПН_Тести.pdfТести291.36 kBAdobe PDFView/Open
07_ТП та ГПН_ КПЕ.pdfЕкзаменаційні питання133.26 kBAdobe PDFView/Open
08_Х і ФН та Г_ЕБ.pdfЕкзаменаційний білет369.1 kBAdobe PDFView/Open
09_ТП та ГПН_КП.pdfКурсовий проект133.1 kBAdobe PDFView/Open
01_ТПтаГПН_РП.pdfРобоча програма900.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.