Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54167
Title: Психологічні особливості виникнення і перебігу конфліктів в молодих сім’ях
Authors: Косенко, Дар'я Олексіївна
Keywords: конфлікт
молода сім’я
подружжя
конфліктна ситуація
психотравмуючий наслідок
дипломна робота
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Косенко Д.О. Психологічні особливості виникнення і перебігу конфліктів в молодих сім’ях. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Психологія". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 73 с.
Abstract: У кваліфікаційній роботі розкрито поняття конфлікту, причини його виникнення та психотравмуючі наслідки для молодої сім’ї, зокрема: Конфлікт – це різке загострення зіткнень (суперечностей) двох і більше людей під час вирішення певної проблеми, яка правило ділової чи особистої, значимої для сторін конфлікту. Причини сімейних конфліктів є: індивідуально-психологічні, соціально-психологічні, фонові чинники, морально-психологічні. Конфлікти формують у сім’ї психотравмуючу обстановку, унаслідок чого, подружжя набуває цілий набір негативних якостей особистості. Описано методологічні підстави дослідження конфліктів у молодій сім’ї, а саме метод глибинного інтерв'ю та експрес-опитування. Для емпіричного дослідження використовувався Тест СОМО. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати проведеного дослідження вказують на ефективність розробленої програми пов'язаної з проблемою профілактики подружніх конфліктів у молодій сім'ї. Це дає можливість припускати, що його можна використовувати на практиці в діяльності психолога.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: кандидат педагогічних наук, доцент Кокарєва Анжеліка Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54167
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Косенко Д.О. .pdfДипломна робота728.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.