Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54197
Title: Нове покоління авіаційних спеціалістів (NGAP): особливості мовної підготовки
Other Titles: Next Generation Aviation Specialists (NGAP): features of language training
Authors: Акмалдінова, Олександра Миколаївна
Будко, Людмила Василівна
Шульга, Тетяна Валеріївна
Akmaldinova, Oleksandra
Budko, Liudmyla
Shulga, Tetiana
Keywords: професійна підготовка
мовна підготовка
нове покоління авіаційних фахівців
компетентнісний підхід
професійно орієнтовані компетенції
professional training
language training
next generation aviation specialists
competence-based approach
professionally-oriented competences
Issue Date: 2019
Publisher: Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
Citation: Шульга Т.В. Нове покоління авіаційних спеціалістів (NGAP): особливості мовної підготовки // Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки: Збірник матеріалів І-ї міжвузівської науково-методичної конференції . – К.: ВДА, 2019. – С. 5-7
Abstract: Стаття присвячена розгляду особливостей мовної підготовки сучасних авіаційних спеціалістів нового покоління, що характеризується створенням мовного середовища з впровадженням передових інформаційних технологій, які сприяють самомотивації, саморозвитку та самовдосконаленню студентів. У статті зазначається особлива роль компетентнісного підходу у формуванні ключових мовних компетенцій.
The article discusses the features of language training for aviation professionals of a new generation which is characterized by the creation of a language environment through advanced information technologies that promote self-motivation, self-development and self-improvement. The article emphasizes the special role of the competence-based approach to the formation of key language competencies.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54197
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нове покоління авіаційних спеціалістів (NGAP).pdf307 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.