Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54373
Title: Англійські запозичення у шведській мові: загальний огляд проблеми
Authors: Кульчицький, Віктор Іванович
Стрільчук, Андрій Ігорович
Keywords: англіцизми
шведська мова
запозичення
перемикання кодів
мовна сфера
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Кульчицький В. І. Англійські запозичення у шведській мові: загальний огляд проблеми / Віктор Іванович Кульчицький, Андрій Ігорович Стрільчук // Закарпатські філологічні студії. – 2021. – Т. 1, № 19. – С. 155–159.
Abstract: У статті доведено, що проблема поширення та вживання англомовних запозичень у шведській мові на сучасному етапі є надзвичайно актуальною. Виділено фактори, які сприяли поширенню англійської мови в загальносвітовому просторі, а саме: вивчення англійської мови дається легко, адже її граматика проста і логічна; англійська мова була офіційною мовою в більшості колоній Британської імперії, а її кордони охоплювали значні території; після закінчення Другої світової війни зріс політичний та економічний вплив США, що стало так званим «каталізатором» поширення англійської мови у світовому співтоваристві; кількість міжнародних компаній і організацій, яка постійно зростає, співпраця з іншими країнами вимагає використання єдиної мови; поява Інтернету і прискорення процесів глобалізації. Розглянуто варіанти тлумачення поняття «англіцизм». Виділено часові періоди найактивнішого надходження англіцизмів до шведської мови та виокремлено основні сфери проникнення англійських запозичень. Зазначено, як відбувається адаптація більшості англіцизмів у шведській мові. Наведено класифікацію англійських слів та конструкцій, що ввійшли до мовної практики шведів, залежно від мети застосування, а саме: англіцизми для позначення нових понять, пов’язаних зі сферою нових технологій; вирази шведською мовою, створені за зразком відповідних англійських фраз; англійські слова, що вживаються шведами для надання емоційного забарвлення сказаному. Досліджено таке явище, як перемикання кодів. Установлено, що перемикання кодів – це перехід із національної мови до англійської (і навпаки) у щоденному побутовому спілкуванні, що призводить до двосторонньої інтерференції англійської та національних мов. Виокремлено шість типів перемикання кодів, а саме: перемикання на рівні окремих слів; перемикання на рівні словосполучення; білінгвальна гра слів; включення окремих англійських речень до тексту національною мовою; перемикання англійською мовою на рівні мікротексту на шведських вебсайтах, у рекламних роликах, інструкціях; перемикання коду на рівні тексту в предметних сферах, доменах мови, що охоплюють будь-які спеціалізовані сфери.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54373
ISSN: 2663-4899
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Англійські запозичення у шведській мові.pdf284.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.