Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54685
Title: Розвиток банківської системи України під впливом деструктивних факторів
Authors: Рибак, Олена Миколаївна
Заяць, Юлія Анатоліївна
Keywords: деструктивні фактори
банківська система
стійкість банківської системи
криза
Issue Date: 17-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рибак О.М, Заяць Ю.А. Розвиток банківської системи України під впливом деструктивних факторів // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2021. – С.206-208.
Abstract: Авторами досліджені основні тенденції розвитку ринку банківських послуг України. Розкрито залежність основних показників розвитку ринку від зовнішніх факторів впливу. Запропоновано адаптувати закордонний досвід нейтралізації деструктивних факторів в період кризових явищ та процесів.
Description: 1. Косова Т.Д., Дєєва Н.Е., Ползікова Г.В. Фінансова архітектура як базис розбудови управління національною економікою. Економіка та держава. 2020. №8. С. 49-52. 2. Дзюблюк О. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України. Банківська справа. 2016, № 1. С. 3-32. 3. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт URL : https://minfin.com.ua/ (дата звернення 02.12.2021).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54685
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
206 Рибак Заяць.pdfТези613.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.