Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54691
Title: Фінансовий облік та відображення у звітності розрахунків з постачальниками та підрядниками, іншими кредиторами
Authors: Бондаренко, Ольга Михайлівна
Руденко, Діана Віталіївна
Keywords: поточні зобов’язання
кредиторська заборгованість
позабалансовий рахунок
фінансова звітність
фінансовий стан підприємства
ліквідність підприємства
розрахунки
постачальники
підрядники
Issue Date: 17-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондаренко О. М., Руденко Д. В. Фінансовий облік та відображення у звітності розрахунків з постачальниками та підрядниками, іншими кредиторами // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2021. – С.235-236.
Abstract: В роботі досліджено облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Визначено яким положенням регламентується цей облік, до якого виду зобов’язань належить. Він має велике значення так як підтримує ліквідність підприємства. Також відображено можливі методи його удосконалення запропоновані різними науковцями.
Description: 1. Зобов’язання: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237. URL: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr 2. Зоря О.П., Малишев Р.В. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб’єктів господарської діяльності банківськими установами. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 77–79. 3. Омецінська І.Я. Зобов’язання перед постачальниками та підрядниками: сутність, умови визнання та облік. Інноваційна економіка. 2012. № 11. С. 264–267.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54691
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235 Бондаренко Руденко.pdfТези604.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.