Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54692
Title: Фінансовий облік та відображення у звітності розрахунків підприємства з бюджетом
Authors: Васильчук, Вікторія Володимирівна
Keywords: підприємство
облік
податок
загальнодержавні податки
місцеві податки
місцеві платежі
звітність
Issue Date: 17-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Васильчук В. В. Фінансовий облік та відображення у звітності розрахунків підприємства з бюджетом // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2021. – С.237-239.
Abstract: Досліджено порядок нарахування та сплати податків та зборів підприємства до бюджету за загальнодержавними та місцевими податками та зборами. Визначено порядок відображення їх у бухгалтерському обліку. Розглянуто відображення податків та зборів у фінансовій звітності.
Description: 1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 2. Фрадинський О. А. Основи оподаткування. Львів: Новий світ-2000, 2010. 344 с. 3. Василик О. Д. Податкова система України: навч. посіб. Київ: Поліграфкнига, 2004. 478 с. 4. Корягін М. В., Гончарук І. В., Гринкевич С. С. Соціально-економічна природа та функції податків. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 132–138.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54692
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
237 Васильчук.pdfТези609.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.