Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54694
Title: Туристичний потенціал аеропортів та територій, наближених до них
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: аеропорт
туристичні дестинації
приаеродромна територія
містобудівне освоєння територій
урбанізація
урбанізовані утворення
туристичні ресурси
культурологічні ресурси
архітектурні ресурси
сталий розвиток
просторова організація
маркетингові кампанії
Issue Date: 20-Mar-2022
Publisher: Львівський торговельно-економічний університет
Citation: Агєєва Г. М. Туристичний потенціал аеропортів та територій, наближених до них // Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави : монографія. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - С.249-263.
Abstract: Концепція сталого розвитку країн визначає шляхи містобудівного освоєння територій та принципи утворення безпечних поселень, в яких на засаді збереження існуючого соціального складу населення та застосування принципів урбанізації забезпечується загальний доступ до дорожньо-транспортної інфраструктури; безпечних, доступних і відкритих для всіх зелених зон та громадських місць, особливо для жінок і дітей, літніх людей та інвалідів. Сучасні тенденції розвитку аеропортів базуються на поширенні бізнес моделі, яка перетворює аеропорти у своєрідні урбанізовані утворення. Така трансформація змінює аеропорти не тільки просторово, але й функціонально. У цих утвореннях теж можуть та вже створюються сприятливі умови для розвитку туризму, рекреацій, місцевої культури, тощо. Не тільки функції «повітряних воріт» туристичних дестинацій, але й особливості містобудівних, архітектурно-планувальних, інженерних та технологічних рішень дозволяють стверджувати, що аеропорти мають ресурси, які можуть бути перетворені на об’єкти туристичного інтересу, а окремі зони аеропорту – на суспільні туристичні ресурси, зокрема, архітектурні та культурологічні. Досліджені відповідні архітектурні ресурси вітчизняних аеропортів, простежена практика перетворення окремих зон на суспільні культурологічні ресурси.
Description: 1. Павелко В. Ю. Управління лояльністю споживачів послуг аеропортового комплексу. Бізнес-навігатор. 2018. Вип.2-2(45). С. 34-38. 2. Агєєва Г. М. Розв’язання містобудівних проблем будування аеропортів: освітній аспект. European ways of the development of modern engineering research : Collective monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. Рр.1-25. DOI: 10.30525/978-9934-26-142-8-1. 3. Балуєва О. В., Рибаченко Т. Ю. Формування іміджу територій в контексті сталого розвитку. Економіка і організація управління. 2014. №3(19)-4(20). С. 19-24. 4. Агєєва Г. М. Висотні домінанти забудови як інструмент брендингу аеропортів та прилеглих територій. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 травня 2021 р., Харків. Харків : ХНУБА, 2021. С. 565-567. 5. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49, ст.536. 6. Карачина Н. П., Вакар Т. В., Мороз І. О. Концепт територіального брендингу в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій. Економіка та держава. 2019. №4, С. 25-32. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.25 7. Олейник Е. П., Зеленкова В. А. Анализ объектов дизайна в интерьерах пассажирских пространств аэровокзалов с использованием национальной символики. Science – Future of Lithuania. Transport engineering and management : Proceedings of the 18th Conference for Junior Researchers, 6 May 2015, Vilnius. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. Pp. 135-140. 8. Agieieva G. M., Tymoshenko М. М., Bzhezovska N. V. Planing organization of macro environment of the airports. AVIA-2019 : Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology. National Aviation University. Kyiv, 2019. Pр. 21.1-21.5. 9. Юрійчук Р. Д. Огляд результатів діяльності творців функціоналізму м. Чернівці. Архітектурний вісник КНУБА. 2017. Вип. 13. С. 306-315. 10. Песков Денис. Названия международных аэропортов как инструмент историко-культурного брэндинга. ValeryTishkov.ru : веб-сайт. URL: http://valerytishkov.ru/engine/documents/document1772.pdf
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54694
ISBN: 978-617-602-310-4
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AG-84472866.pdfстаття794.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.