Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54760
Title: Historical and cultural aspects of native american queer identity
Other Titles: Традиційна квір-ідентичність американських індіанців у історико-культурологічному аспекті
Традиционная квир-идентичность американских индейцев в историко-культурном аспекте
Authors: Shostak, Oksana
Шостак, Оксана Григорівна
Шостак, Оксана Григорьевна
Keywords: native americans
queer
national identity
indigenous societies
berdache
two spirit
корінні народи Північної Америки
національна ідентичність
бердаче
подвійний дух
квір-ідентичність
гендер
традиційні спільноти американських індіанців
коренные народы Северной Америки
национальная идентичность
бердаче
двойной дух
квир-идентичность
гендер
традиционные сообщества американских индейцев
Issue Date: 2020
Publisher: National Aviation University
Citation: Shostak O. Historical and cultural aspects of native american queer identity / O. Shostak // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. - 2020. - № 1 (31). - с. 174-181
Abstract: For indigenous peoples queer identity reproduces personal, often unconscious ideas about themselves and their place in the world. Berdache identity is the most common, personal, sometimes unconscious idea about the inner structure of Native American societies of the past. Such an assessment is not always positively perceived by the white mainstream culture of modern American society. However, the recognition of indigenous identity has now become a condition for further positive dynamics of the Native Americans self-acceptance in the US and Canada.
У вступі виявлено необхідність аналізу традиційної квір-ідентичності американських індіанців у історико-культурологічному аспекті у світлі змін глобальної гендерної ідеології, яка не редукується ні до формальної, ні до змістовної складової патріархального суспільства, заснованого на європейській християнській ідеології. Показано, що пройдений соціумом етап пост християнського уявлення про гендер робить можливою трансформацію мейнстрімних гендерних уявлень з урахуванням традицій корінних народів Північної Америки. При формулюванні мети дослідження авторка виходила з невирішеності питання причин, методів і підходів при формуванні описів історичної невідповідність коду бердаче у родовій системі північноамериканських корінних спільнот протягом п'ятсот років англо-європейської колонізації. Її завданням було дослідити особливості гендерної ідентичності бердаче (подвійного духу) у мові сучасного індіанського суспільства на макро- та мікрорівні, а також у міжкультурних комунікаціях індіанської і білої спільнот. Методологія дослідження. Зважаючи на специфіку об’єкту дослідження, дослідниця спиралася на історичний та соціокультурний підходи. Результати дослідження. Розглянуто питання формування гендерного середовища корінних спільнот в історичній та культурній перспективі. На основі історичних і культурних уявлень корінних жителів Північної Америки виявлено, що тенденцією становлення корінної гендерної ідентичності сьогодення є повернення до автентичних духовних витоків предків. Обговорення. Встановлено, що, корінна квір-ідентичність сучасності є одночасно продуктом і творцем унікального культурного й історичного досвіду, що є результатом опору корінних американців окупації із боку європейських поселенців, які не тільки захоплювали їхні правічні землі, але й знищували населення, що там проживало. Виходячи із колоніальних реалій, сучасна корінна квір-ідентичність залежить від історичних умов і традиційних переконань спільнот у тій самій мірі як і від практики протистояння расистському гнобленню. Спираючись на ідеї гендерної ідентичності корінних народів, авторка отримала висновок про те, що нав’язування з боку європейських поселенців власного бачення гендерних ролей є культурним імперіалізмом, який слід розуміти як методологічну настанову та її практичну реалізацію у родинній сфері як нуклеарної частини системи національно-духовних цінностей корінних народів, що призвело до фальшування дійсності в інтересах колоніальної ідеології. У такий спосіб продукувалися гетерономні по відношенню до корінної культури і національного буття семіотичні системи – «гендерні міфи», що спотворювали реальність усталених віками суспільних відносин індіанських громад.
Description: Literature 1. Базова В. І. Тілесність у творчості письменників індіанського походження / В. І. Базова // Варіативність концепту національної ідентичності у сучасному мультикультурному середовищі. – Київ: Талком, 2020. – С. 187–200 2. Березнікова Н. І. Кітчізація творчості Шермана Алексі / Н. І. Березнікова // Варіативність концепту національної ідентичності у сучасному мультикультурному середовищі. – Київ: Талком, 2020. – С. 200–217 3. Донскіс Л. Збентежена ідентичність і сучасний світ /Л. Донскіс; пер. з англ. О. Буценко. – Київ : Факт, 2010. – 312 с. 4. Шостак О. Г. Гендерна ідентичність корінних жителів Північної Америки / О. Г. Шостак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2018. – Вип. 19. – С. 34–51. (Серія «Культурологія»). 5. Allen P. G. The Sacred Hoop: Recovering the Femininein American Indian Traditions. Boston : Beacon Press, 1986. 6. Benaway G. Ahkii: A Woman is a Sovereign Land // Transmotion. – 2017. Vol. 3. No. 1. – P. 109–138. 7. Donovan K. M. Feminist Reading of Native American Literature. Tuscon : University of Arizona Press, 1998. 8. Gudmanian A., Drotianko L., Shostak O., Yahodzinskyi S., Radivilova T. Social Networks Communication Infrastructure: the Challenges of Multiculturalism. Social Networks Communication Infrastructure: the Challenges of Multiculturalism: Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) colocated with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks (CyberConf 2019). (November 29, 2019). – Lviv, 2019. – P. 472–482. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper39.pdf. 9. Grinnell G. B. The Cheyenne Indians. Their History and Ways of Life. Lincoln & London : University of Nebraska Press, 1972. 10. Innes R. A., Anderson K. Indigenous Men and Masculinities: Legacies, Identities, Regeneration. Winninpeg: University of Manitoba Press, 2015. 11. Jacobs S.-E., Cromwell J. Visions and Revisions of Reality: Reflection on Sex, Sexuality, Gender, and Gender Variance // Journal of Homosexuality. 1992. Vol. 23. No. 4. – P. 43–49. 12. Jacobs S.-E. Is the ‘North American Berdache’ Merely a Phantom in the Imagination of Western Social Scientists? // Two-Spirit People: Native American Gender Identity, Sexuality, and Spirituality Ed. by S.-E. Jacobs, W. Thoma, S. Lang. Urbana: University of Illinois Press, 1997. – P. 1–20. 13. Lamphere L. Whatever Happened to Kinship Studies? Reflection of a Feminist Anthropologist // New Directions in Anthropological Kinship. Ed. by L. Stone. Boston: Rowman & Littlefield, 2001. – P. 21–47. 14. Lang S. Women Warriors. Encyclopedia of the Great Plains. University of Nebraska-Lincoln, 2017. URL: http://www.plainshumanities.unl.edu/encyclopedia/credits.html. 15. Lang S. Men as Women, Women as Men: Changing Gender in Native American Cultures. Austin : University of Texas Press, 1998. 16. Macdonald A., Macdonald G., Sheridan M. A. Shapeshifting Images of Native Americans in Recent Popular Fiction. Westport-London : Greenwood Press, 2000. 17. Naumann D. Aboriginal Women in Canada: on the Choice to Renounce or Reclaim Aboriginal Identity // The Canadian Journal of Native Studies. – 2008. Vol. XXVIII. No. 2. – P. 343–361. 18. Osennontion, Skonaganleh:ra. Our World // Canadian Woman Studies. – 1989. Vol. 10. No. 2/3. – P. 7–19. 19. Prince-Hughes T. A Curious Double Insight: The Well of Loneliness and Native American Alternative Gender Traditions // Rocky Mountain Review of Language and Literature. 1999. Vol. 53. No. 2. – P. 31–43. 20. Roscoe W. Berdache. // Encyclopedia of the Great Plains. University of Nebraska-Lincoln, 2017. URL: http://www.plainshumanities.unl.edu/encyclopedia/credits.html. 21. Ross L. From the «F» Word to Indigenous/Feminism // Wicazo Sa Review. 2009. Vol. 24. No. 2. – P. 39–52. 22. Steinem G. Introduction to Wilma Mankiller // Every Day is a Good Day: Reflections by Contemporary Indigenous Women. Golden, CO : Fulcrum.P.i-xix, 2008. 23. Taj Sh. Sh. Native American Female Power and Authority // The Criterion. 2013. Issue 12. P. 1–5. 24. Tatonetti L. Indigenous Fantasies and Sovereign Erotics: Outland Cherokees write Two-Spirit Nations // Queer Indigenous Studies: Critical Interventions in Theory, Politics, and Literature. – 2011. Vol. 172. – P. 162–170. 25. Tatonetti L. The Queerness of Native American Literature. Minneapolis-London : University of Minnesota Press, 2014. 26. Vizenor G., Doerfler J. The White Earth Nation. Ratification of a Native Democratic Constitution. Lincoln-London : University of Nebraska Press, 2012. 27. Witherspoon G. Navajo Kinship and Marriage. Chicago : University of Chicago Press, 1975.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54760
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ShostakHistorCultAspectsNatAmerIdent.pdf420.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.