Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54915
Title: Навчально-методичний комплекс виробничої практики з будівництва автомобільних доріг і аеродромів (192)
Educational and methodological complex of industrial practice for the construction of highways and airfields (192)
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: будівництво
цивільна інженерія
автомобільні дороги
аеродроми
проєктування
експлуатація
виробничі процеси
магістр
construction
civil engineering
highways
airfields
designing
construction
operation
production processes
master
Issue Date: 1-Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Виробнича практика з будівництва автомобільних доріг і аеродромів є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, яка засвоюється здобувачами вищої освіти в процесі навчання у закладах вищої освіти, виходячи з вимог кваліфікаційної характеристики фахівця за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги і аеродроми». Основною метою практики з будівництва автомобільних доріг і аеродромів є ознайомлення зі специфікою та особливостями майбутньої професії, орієнтованої на використання сучасних технологій проєктування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів.
Industrial practice in the construction of highways and airfields is the theoretical basis of the totality of knowledge and skills acquired by students of higher education in the process of studying in institutions of higher education, based on the requirements of the qualification characteristics of a specialist in specialty 192 "Construction and civil engineering", educational and professional program " Motor roads and airfields". The main goal of practice in the construction of highways and airfields is to get acquainted with the specifics and features of the future profession, which is focused on the use of modern technologies for the design, construction and operation of highways and airfields.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54915
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси практик кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-ВирПР-АД-програма.pdfпрограма719.88 kBAdobe PDFView/Open
04-ВирПР-АД-програма-РСО_С.pdfрейтингова система оцінювання47.65 kBAdobe PDFView/Open
23-ПРОГРАМА ВИР-Пр-192-АД -Агєєва.pdfПрограма практики_23-24438.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.