Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54976
Title: Мовна картина світу у формуванні світоглядних уявлень
Authors: Довгодько, Тетяна Іванівна
Драпогуз, Василь Петрович
Колчанова, Алла Валеріївна
Keywords: картина світу
освітнє середовище
формування мовної картини світу
світобачення студента
сучасний університет
цілісний науковий світогляд
іноземний студент
гуманітаристика
Issue Date: 24-Apr-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Довгодько Т.І.Мовна картина світу у формуванні світоглядних уявлень // Світові виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян: тези доповідей XIІI Міжнар. наук.-практ. конф. – : Національний авіаційний університет., – Київ, 2020. – С.18 – 20.
Abstract: Зазначається, що формування світоглядних уявлень студентів здійснюється, як правило, безсистемно, стихійно, на основі фрагментарної картини світу, коли кожний окремий предмет, а радше кожний розділ навчальної дисципліни формують свою відокремлену наукову картину світу, яка у свідомості студента найчастіше не пов’язується з іншими . Це призводить до того, що при наявності фрагментарних картин світу у сту3дента проблематично сформувати цілісний науковий світогляд.У тезах йдеться про особливості формування наукової картини світу у студентів, зокрема інозамних.
Description: 1. Ашиток Н. І. Мовна картина світу в філософсько-освітньому аспекті: [монографія] / Н. І. Ашиток . – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 251 с. 2. Кузьменко В.В. Формування наукової картини учнів: від витоків до сьогодення. [монографія] / В. В. Кузьменко. – Херсон: КВНЗ, 2014. – 720с. 3. Про Національну доктрину розвитку освіти. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/legislation/other/2827/
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54976
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри філологічних та природничих дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.