Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBugayko, Dmytro-
dc.contributor.authorZamiar, Zenon-
dc.contributor.authorБугайко, Дмитро-
dc.contributor.authorЗаміар, Зенон-
dc.date.accessioned2022-06-10T10:37:02Z-
dc.date.available2022-06-10T10:37:02Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationBugayko D.O., Zamiar Z. Zarządzanie Infrastrukturą Portów Lotniczych I Lotnisk (Управління інфраструктурою аеропортів та аеродромів): monograph. Wroclaw: MWSLiT, 2020.168 p.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54994-
dc.description[ 1 ] AI RBUS S.A.S., Cities, Airports & Aircraft 2019-2038, Blagnac, Airbus S.A.S. 2019, s. 86. [ 2 ] Ashford N. J., Stanton H. P., Moore C. A., Beasley J. R., Airport Operations, wyd. 3, McGraw-Hill Education, 2013, s. 613. [ 3 ] Boeing, Commercial Market Outlook 2019-2038, Boeing 2018, s. 96. [ 4 ] Borsuk S., Reva O., Kharchenko V., Multiplication of Air Accidents Frequency and Hazard Desirability Coefficients for ICAO Safety Risk Tolerability Matrix Solution, „Logistics and Transport” 2015, t. 25, nr 1, s. 63-70. [ 5 ] Bugayko D., Safety and Effectiveness of Civil Aviation in Conditions of Air Traffic Globalization. Proceedings the fifth World Congress „Aviation in the XXI-st century”, „Safety in Aviation and Space Technologies”, 25-27 września 2012 roku, Kijów, NAU , Kijów 2012, t. 2, s. 3.1.26-3.1.28. [ 6 ] Bugayko D., Safety of Aviation in Global Context of the World Air Transport Development, Prоceedings of the NAU , Kijów 2013, nr 3, s. 112-117. [ 7 ] Bugayko D., Isaienko V., Leshchynskyi O., Sokolova N., Zamiar Z. Analysis of the Aviation Safety Management System by Fractal and Statistical Tools, „Logistics and Transport” 2019, nr 4(44), s. 41-60. [ 8 ] CSI, The World Factbook, pobrane 1 września 2015 roku, https://www.cia.gov/ library/publications/the-world-factbook/rankorder/2053rank.html. [ 9 ] EA SA, Studies on the state of the implementation of the provisions contained in ICAO Annex 14 on Aerodromes in the EASA Member States. [ 10 ] ECAC , Policy Statement in the field of Civil Aviation Facilitation, ECAC Doc 30, cz. 1, wyd. 12, maj 2018, poprawka nr 1 (grudzień 2018), ECAC . [ 11 ] UE , Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE ) nr 996/2010, (UE ) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE , a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91. [ 12 ] EU ROCON TROL , European Aviation in 2040. Challenges of Growth. Annex 1. Flight Forecast to 2040, European Organisation for the Safety of Air Navigation (EU ROCON TROL ) 2018, s. 92. [ 13 ] IA TA, Dangerous Goods Regulations (wydanie aktualne IA TA). [ 14 ] IA TA, Live Animals Regulations (wydanie aktualne IA TA). [ 15 ] IA TA, Perishable Cargo Handling Manual (wydanie aktualne IA TA). [ 16 ] IA TA, The IATA Airport Handling Manual (AHM) & the IATA Ground Operations Manual (IGOM) (wydanie aktualne). [ 17 ] IA TA, Ticketing Hand Book (wydanie aktualne IA TA). [ 18 ] IA TA/FIA TA, The Air Cargo Tariff (wydanie aktualne IA TA/FIA TA). [ 19 ] ICAO – WCO , Moving Air Cargo Globally Air Cargo and Mail Secure Supply Chain and Facilitation, Guidelines, www.icao.int/security/aircargo. [ 20 ] ICAO , ACI , CAN SO, IA TA, ICCAIA , ATAG and ABBB, Aviation Benefits Report 2019, The Industry High Level Group (IHLG ) 2019, s. 76. [ 21 ] ICAO , Annex 17 to the Convention on the International Civil Aviation Organization. „Aviation Security”, ICAO , Montreal 2016, s. 46. [ 22 ] ICAO , Cir 286 – Highlights in the Economic Development of Airports and Air Navigation Services (wydanie aktualne ICAO ). [ 23 ] ICAO , Cir 305 – Operation of New Larger Aeroplanes at Existing Aerodromes (wydanie aktualne ICAO ). [ 24 ] ICAO , Cir 333 – Global Air Transport Outlook to 2030 and trends to 2040 (wydanie aktualne ICAO ). [ 25 ] ICAO , Convention on International Civil Aviation, 7 December 1944. Doc. 7300/6. Annex 14 – Aerodromes. Volume I – Aerodrome Design and Operations. Volume II – Heliports (wydanie aktualne ICAO ). [ 26 ] ICAO , Doc 7970 – Agreement between the United Nations and the International Civil Aviation Organization (wydanie aktualne ICAO ). [ 27 ] ICAO , Doc 9082 – ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services (wydanie aktualne ICAO ). [ 28 ] ICAO , Doc 9137 – Airport Services Manual (wydanie aktualne ICAO ). [ 29 ] ICAO , Doc 9184 – Airport Planning Manual (wydanie aktualne ICAO ). [ 30 ] ICAO , Doc 9476 – Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGC S) (wydanie aktualne ICAO ). [ 31 ] ICAO , Doc 9587 – Policy and Guidance Material on the Economic Regulation of International Air Transport (wydanie aktualne ICAO ) [ 32 ] ICAO , Doc 9626 – Manual on the Regulation of International Air Transport (wydanie aktualne ICAO ). [ 33 ] ICAO , Doc 9774 – Manual on Certification of Aerodromes (wydanie aktualne ICAO ). [ 34 ] ICAO , Safety Management System. Handbook, Doc 9859, wyd. 4, ICAO , Montreal 2018, s. 170.[ 35 ] Isaienko V., Bugayko D., Kharchenko V., Pawęska M., Challenges of International Science and Education in the Field of Aviation Transport Safety, „Logistics and Transport” 2018, nr 2(38), s. 23-32. [ 36 ] Kharchenko V., Bugayko D., Foriash M., New Technologies in the Global Aero – Space Engineering Education, „Logistics and Transport” 2014, nr 4(24), s. 37-44. [ 37 ] Kharchenko V., Bugayko D., Modern Trends of Aviation Logistics Development – Effectiveness, Safety and Security Aspects, „Logistics and Transport” 2013, nr 2(18), s. 17-23. [ 38 ] Kharchenko V., Chynchenko Y., Integrated safety management system in air traffic services, Proceedings of the National Aviation University, Kijów 2014, nr 1(58), s. 6-10. [ 39 ] Kharchenko V., Pawęska M., Bugayko D., Antonova A., Grigorak M., Theoretical Approaches for Safety Levels Measurements – Sequential Probability Ratio Test (SPRT), „Logistics and Transport” 2017, nr 2(34), s. 25-31. [ 40 ] Kharchenko V., Pawęska M., Bugayko D., Prusov D., The Efficiency and Effectiveness of Remotely Piloted Aircraft Systems Used in Logistics Problems Solving Due to Territorial Infrastructure, „Logistics and Transport” 2014, nr 2(22), s. 13-20. [ 41 ] Kloosterziel K., Advanced Airport Management Training/Airport Planning and Design, National Aviation Academy of Netherlands, Amsterdam 2010. [ 42 ] Kulyk M, Bugayko D., International Airline Fares Regulations in Conditions of Air Market Globalization and Liberalization, „Logistics and Transport” 2009, nr 2(9), s. 57-62. [ 43 ] Kulyk M., Kharchenko V., Bugayko D., Ilienko O., Problems of World Air Transport Market Globalization, „Logistics and Transport” 2013, nr 3(19), s. 65-73. [ 44 ] Lauderde F.Standardized, Ground movement training for airport operators. Hollywood Int. Airport in conjunction with the FAA Southern Region Runway Safety Programme Office - https://slideplayer.com/slide/3493714/ [ 45 ] MC 99 – The Montreal Convention, 1999. [ 46 ] Pawęska M., Bugayko D., Grigorak M., Mendrun R., Transport Law and the Certification Process in Poland and European Union, Prоceedings of the NAU , Kijów 2013, nr 4, s. 151-154. [ 47 ] Poole R., Annual Privatization Report 2013: Air Transportation, Airport Privatization, The Reason Foundation, http://reason.org/news/show/apr-2013-airport-privatization. [ 48 ] Senguttuvan P.S., Economics of the Airport Capacity System in the Growing Demand of Air Traffic – A Global View, Transport Research Annual Forum, New York University, marzec 2006, s. 29. [ 49 ] Wang B., Grigorak M., Bugayko D., Assessment of the national economy through the application of logistics costs, Bulgarian Academy of Sciences, Economic Research Institute, „Economic Thought” 2018, nr 3, Sofia, s. 68-82. [ 50 ] Wang B., Grygorak M., Bugayko D. i in., Cargo flows management model of network air carrier, Economic Studies journal of the Bulgarian Academy of Science, Economic Research Institute 2019, nr 2(42), s. 118-124.uk_UA
dc.description.abstractSystem międzynarodowych portów lotniczych to jeden z kluczowych elementów ogólnoświatowej infrastruktury transportowej. Głównym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie w uporządkowanej formie najważniejszych aspektów nowoczesnego zarządzania oraz opis elementów infrastruktury portów lotniczych i lotnisk z uwzględnieniem zastosowania innowacyjnych technologii lotniczych. Znaczenie i wartość naszej monografii potwierdzają stale rosnąca wielkość transportu lotniczego w Europie i na świecie, dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii lotniczych, a także potrzeba utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości usług świadczonych przez tę branżę. Port lotniczy to bardzo istotna część systemu transportu i miejsce, w którym dochodzi do zmiany rodzaju transportu, z lotniczego na lądowy. Port lotniczy to również miejsce, w którym zachodzi interakcja pomiędzy czterema najważniejszymi elementami systemu transportu lotniczego: • samym portem lotniczym, obejmującym obszar odpowiedzialny za kontrolę ruchu lotniczego (Air Traffic Control, ATC), • liniami lotniczymi, • systemami kontroli lotów, • klientami. Definicje i najważniejsze elementy portu lotniczego Port lotniczy to przedsiębiorstwo transportu lotniczego, które oferuje szybkie, wydajne i bezpieczne rozwiązania transportowe dla pasażerów, ładunków towarowych i przesyłek pocztowych oraz prowadzi operacje odlotów, przylotów, startu i lądowania, a także napraw i serwisowania samolotów. Celem niniejszej monografii jest omówienie praktycznych aspektów zarządzania lotniskami i portami lotniczymi oraz prezentacja infrastruktury znajdującej się na nich, z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych, innowacyjnych technologii. Jest ona skierowana do szerokiej grupy odbiorców, obejmującej badaczy i wykładowców, specjalistów w dziedzinie lotnictwa, logistyki i transportu, a przede wszystkim do studentów nowej specjalizacji logistyka w awiacji, otwartej w National Aviation University w Kijowie oraz w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.uk_UA
dc.description.abstractСистема міжнародних аеропортів є одним із ключових елементів світової транспортної інфраструктури. Основна мета цієї монографії — упорядковано викласти найважливіші аспекти сучасного менеджменту та провести опис елементів аеропорту та інфраструктури аеропорту з урахуванням застосування інноваційних авіаційних технологій. Аеропорт є дуже важливою частиною транспортної системи та місцем, де відбувається зміна виду транспорту, з повітряного на наземний. Аеропорт також є місцем, де відбувається взаємодія між чотирма найважливішими елементами системи повітряного транспорту: • сам аеропорт, включаючи зону, відповідальну за контроль повітряного руху (Управління повітряним рухом, УПР), • авіакомпаній, • системи керування польотом, • клієнтів. Метою цієї монографії є обговорення практичних аспектів управління аеропортами та презентація розташованої в них інфраструктури, з урахуванням використання сучасних, інноваційних технологій. Монографія розрахована на широку аудиторію, включаючи дослідників і викладачів, фахівців у галузі авіації, логістики та транспорту, і перш за все, студентів нової спеціальності авіаційна логістика, відкритої в Національній авіаційному університеті та Міжнародному університеті логістики та транспорт у Вроцлаві.uk_UA
dc.language.isopluk_UA
dc.publisherMiędzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiuuk_UA
dc.subjectlotniskauk_UA
dc.subjectporty lotniczeuk_UA
dc.subjectglobalizacjauk_UA
dc.subjectkomercjalizacjauk_UA
dc.subjectklasyfikacjauk_UA
dc.subjectstrukturauk_UA
dc.subjectаеродромиuk_UA
dc.subjectаеропортиuk_UA
dc.subjectглобалізаціяuk_UA
dc.subjectкомерціалізаціяuk_UA
dc.subjectкласифікаціяuk_UA
dc.subjectструктураuk_UA
dc.titleZarządzanie infrastrukturą portów lotniczych i lotniskuk_UA
dc.title.alternativeУправління аеропортом та інфраструктурою аеропортуuk_UA
dc.typeBookuk_UA
dc.identifier.doi10.23817/2020.infraportlot-
Appears in Collections:Монографії кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zarzadzania_i_infrastruktura_portow_25092020_DRUK.pdf23.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.