Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55009
Title: Ціннісний світ покоління Z
Authors: Довгодько, Тетяна Іванівна
Драпогуз, Василь Петрович
Корчук, Олена Юріївна
Keywords: теорія поколінь
покоління Z
ціннісна свідомість
нові освітні парадигми
інформаційні технології
система освіти
Issue Date: 2022
Publisher: Національна академія педагогічних наук України
Citation: Довгодько Т.І. Ціннісний світ покоління Z /Т.І. Довгодько, В.П. Драпогуз, О.Ю. Корчук// Неперервна педагогічна освіта XXI століття: тези доповідей XIX Міжнар. пед.-мистец. читань пам'яті проф. О.П. Рудницької. - Національна академія педагогічних наук України. — Київ, 2022. — С.50 —52
Abstract: У дослідженні йдеться про «теорію поколінь», що узагальнює тенденції та зміни у свідомості людей в залежності від десятиліття їх народження. Вона артикулює тезу: у людей, які народилися в один час, пережили подібний досвід в дитинстві будуть спільні цінності. І саме ці цінності відрізнятимуть їх від представників інших поколінь. На даний час прийшло так зване покоління Z, це люди, народжені після 2000 року. Проаналізовано особливості і характерні риси ціннісної свідомості покоління Z, які необхідно враховувати в педагогічній, освітянській практиці. Зазначено, що в системі освіти назріли кардинальні зміни. Насамперед постає необхідність врахування існуючих реалій задля вироблення нових освітніх парадигм, надання викладачам кваліфікованих рекомендацій, як їм навчати та виховувати представників покоління Z.
Description: 1. Howe Neil, Strauss William, 1991. Generations: The History of America`s Future, 1584 to 2069, New York: Perennial, – 544 р. 2. Зеленов Є.А. Цифрове покоління: ризики, переваги, засоби взаємодії//Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018, №5 (86), С.46-57. 3. Братаніч О.В. Вплив Інтернету на духовно-культурне життя суспільства//Формування особистості в умовах транзиту. Монографія. Керівник авторського колективу М.Ю.Зелінський – К.: МП «Леся», 2015, С.278-285.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55009
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри філологічних та природничих дисциплін (інші)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_17_2022_zbirnyk_Rudnytska-50-52-ТЕЗИ.pdf693.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.