Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55012
Title: Smart – освіта як нова освітня парадигма
Authors: Довгодько, Тетяна Іванівна
Драпогуз, Василь Петрович
Корчук, Олена Юріївна
Keywords: філософсько-педагогічні концепції
етнопедагогічні концепції
новітні інформаційно-комп’ютерні технології
smart – освіта
навчальний процес
ідеї неперервності освіти
Issue Date: 2020
Publisher: Національна академія педагогічних наук України
Citation: Довгодько Т.І.Smart – освіта як нова освітня парадигма/Т.І. Довгодько, В.П. Драпогуз, О.Ю. Корчук// Неперервна педагогічна освіта XXI століття: тези доповідей XVII Міжнар. пед.-мистец. читань пам'яті проф. О.П. Рудницької. - Національна академія педагогічних наук України. — Київ, 2020. — С.53 —54
Abstract: Розглянуто проблеми виховання належать до ключових у сучасній цивілізації. Зазначено, що від ефективності їх розв’язання без перебільшення залежить доля людства на макро-, мезо- і мікрорівнях. У ХХ ст. набувають нового розквіту філософсько-педагогічні концепції, що становлять основу багатьох виховних стратегій.В історії філософсько-педагогічної думки України знайшли відображення оригінальні концепції виховання особистості, про які йдеться у дослідженні.
Description: 1. Вишневский М.И. Цивилизационный сдвиг и новые мировоззренческие ориентиры образования // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2019, №1 (53). – С. 69-76. 2. Довгодько Т.І., Зелінський М.Ю., Корчук О.Ю. Основні філософсько-педагогічні концепції виховання особистості: зарубіжний та вітчизняний досвід // Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції. ХVI Міжнар. пед.-мистецькі читання пам’яті проф. О.П. Рудницької, м. Київ, 6 грудня 2018 р.: збірник матер. Вип. 2 (14). – К.: Талком, 2019. – С.233 – 235. 3. Кларин М.В. Практика непрерывного образования: вызовы для дидактической теории/М. В. Кларин//Непрерывное образование в объективе времени: монография. – СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина; Харьков, 2014. – С.71-81.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55012
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри філологічних та природничих дисциплін (інші)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_15_2020_Rudnytska_zbirnyk-53-55-1-2- ТЕЗИ.pdf317.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.