Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55444
Title: Особливості використання ігрових технік для зниження тривожності у дітей в умовах воєнного часу
Authors: Ємельянова, Діана Сергіївна
Keywords: дипломна робота
тривожність
тривожність під час воєнного часу
ігрові техніки
ігрові техніки для зниження тривожності дітей
дитяча тривожність
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ємельянова Д.С. Особливості використання ігрових технік для зниження тривожності у дітей в умовах воєнного часу. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 41 с.
Abstract: Тривожність виступає одним з ключових понять сучасної психології, що пов'язано з розповсюдженістю даного феномена в житті людини. Феномен тривожності вивчали багато вчених, серед яких були 3. Фрейд, В.Н. Мясищев, Н.В. Імедадзе, Н.Д. Левітов, Р. Лазарус, В.Р. Кисловская, Н.І. Наєнко, В. Астапова, Л.І. Божович, В.В. Білоуса, В.Ф. Березина, П.Г. Бєльського та інші. Окрім цього варто зазначити, що питання тривожності знаходиться на межі вивчення багатьма галузями психологічних знань, а саме, загальна психологія, диференціальна психологія, вікова та соціальна психологія, педагогічна психологія, психокорекція тощо. У зв’язку з розгортанням РФ повномасштабної війни на території України та виникненням складної соціально-політичної ситуації гостро актуальною стає психологічна допомога сім’ям, зокрема, дітям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок воєнних подій. Коли в житті дітей трапляються психотравмуючі події, такі як війна – це болючий досвід, який непросто інтегрувати дитячій психіці, – за належної підтримки багато дітей можуть впоратись із цим досвідом. Задача психолога сьогодні - знайти методи зниження тривожності для дитини, в той самий час не травмувати її ще більше, адже те, що гарно працює в мирний час, може бути травматичним під час війни. У зв’язку з окресленою проблемою, вивчення особливостей використання ігрових технік для зниження тривожності у дітей в умовах воєнного часу і створення практичних рекомендацій для зниження тривожності у дітей є як ніколи актуальними.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: доктор педагогічних наук, професор Лузік Ельвіра Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55444
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ємельянова Д.С._2022.pdfдипломна робота951.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.