Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55446
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШвець, Денис Тарасович-
dc.contributor.authorShvets, Denys-
dc.date.accessioned2022-06-23T07:22:18Z-
dc.date.available2022-06-23T07:22:18Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationШвець Д.Т. Проект інтер’єрів готелю. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 58 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55446-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" та згідно Розпорядження декана ФАБД від 16.06.2022 р. №10.01/163 "Про розміщення кваліфікаційних робіт у репозиторії НАУ". Керівник проекту: професор, д.т.н. Омельяненко Максим Вікторович .uk_UA
dc.description.abstractГотель – це будинок з кімнатами для проживання короткочасного періоду. Готельний бізнес є одним найуспішнішим напрямком в Україні. Самим важливим та необхідним в готельному бізнесі є туризм та його розвиток у цій сфері, тому що туризм в наші часи набирає дуже великого обороту і готельний бізнес повинен бути доступний для кожної людини. Готельно-туристичний бізнес розвивається і в складні часи та в нестабільну економіку, але він всерівно продовжує дуже активно розвиватися, тому що туристів в Україні стає з кожним днем все більше і більше. При дослідженні перших готелів світу та їх розвитку, визначено потребу суспільства в даному закладі. На сьогодні готельний бізнес стійко закріплюється через зростання попиту. Визначив, що рівень доходу жителів України виріс, а розвиток в сфері обслуговування вийшов на вищий рівень, також готельний бізнес значно розвивається. При написанні 2 розділу з’ясував, що при проектуванні готелю потрібно враховувати Державні будівельні норми та стандарти. З’ясовано, що при забезпечені пожежної безпеки, слід враховувати стандарти. Для проектування готелю було обрано місце, розташування якого не має багато сусідніх забудов. Архітектурно-конструктивне рішення показує в готелі які недоліки були у плані. Концепція проекту підкреслює суть функції, та показує доречність та гармонійність стилю Лофт для готелю. Освітлення та предметне наповнення відповідає обраному стилю, та підібране для проживання людей. Ансамбль авторських розробок націлений на часткове умеблювання номерів.uk_UA
dc.description.abstractThe hotel is a house with rooms for short-term accommodation. Hotel business is one of the most successful areas in Ukraine. The most important and necessary in the hotel business is tourism and its development in this area, because tourism in our time is gaining momentum and the hotel business must be accessible to everyone. The hotel and tourism business is developing in difficult times and in an unstable economy, but it still continues to develop very actively, because tourists in Ukraine are becoming more and more every day. In the study of the world's first hotels and their development, the need of society in this institution was determined. Today, the hotel business is firmly established due to growing demand. He noted that the level of income of Ukrainians has grown, and the development of services has reached a higher level, and the hotel business is developing significantly. In writing Chapter 2, he found that the design of the hotel should take into account State building codes and standards. It has been found that fire safety standards must be taken into account. For the design of the hotel was chosen a place whose location does not have many neighboring buildings. The architectural and constructive decision shows in hotel what shortcomings were in the plan. The concept of the project emphasizes the essence of the function, and shows the relevance and harmony of the Loft style for the hotel. Lighting and subject content corresponds to the chosen style, and selected for human habitation. The ensemble of author's developments is aimed at partial furnishing of rooms.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectкваліфікаційна роботаuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.subjectдизайн інтер'єруuk_UA
dc.subjectготельно-ресторанний комплексuk_UA
dc.subjectдизайнuk_UA
dc.subjectактуальністьuk_UA
dc.subjectвпливuk_UA
dc.subjectінтер’єрuk_UA
dc.subjectqualification workuk_UA
dc.subjectbachelor thesisuk_UA
dc.subjectinterior designuk_UA
dc.subjecthotel and restaurant complexuk_UA
dc.subjectrelevanceuk_UA
dc.subjectinfluenceuk_UA
dc.titleПроект інтер’єрів готелюuk_UA
dc.title.alternativeHotel interior designuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Швець.pdfПояснювальна записка1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.