Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55447
Title: Інтер’єр приміщень для дітей переселенців з обмеженими можливостями
Other Titles: Interior of rooms for children with disabilities
Authors: Таранець, Діана Дмитрівна
Taranets, Diana
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
дизайн інтер'єру
інклюзивний дизайн
універсальний дизайн
дизайн для дітей-переселенців
дизайн для дітей з інвалідністю
гнучка архітектура
qualification work
bachelor thesis
interior design
inclusive design
universal design
flexible architecture
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Таранець Є.С. Інтер’єр приміщень для дітей переселенців з обмеженими можливостями. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 44 с.
Abstract: Тема інклюзивного дизайну не так давно набула популярності і тільки в останні 15 років ми бачимо що вона стає все більш актуальною. В умовах війни в Україні неможливо недооцінювати важливість створення належних приміщень для переселенців з інвалідністю. Об’єктом проектування є приміщення житлового будинку площею 600 кв м, яке підлягає переформатування під приміщення для дітей з інвалідністю. Предметом проектування є дизайн приміщення під тимчасове в ньому перебування дітей переселенців з інвалідністю. Мета дипломного проекту – розробити дизайн інтер’єру приміщення для дітей-переселенців з інвалідністю, спираючись на досвід країн першого світу. Привернути увагу до проблематики з якими стикаються маломобільні групи населення. Поєднати універсальність та естетику у проекті. Практичне значення проектування полягає в приверненні уваги до гостро актуальної теми застосування принципів інклюзивності в різних сферах нашого життя: соціальна толерантність та свідомість, містобудування за новими правилами, універсальність в інтер’єрі.
The topic of inclusive design has recently gained popularity and only in the last 15 years we see that it is becoming increasingly relevant. In the context of the war in Ukraine, the importance of creating adequate facilities for displaced persons with disabilities cannot be underestimated. The object of design is a residential building with an area of ​​600 sq m, which is subject to reformatting into a room for children with disabilities. The subject of design is the design of a room for temporary stay of children of migrants with disabilities. The aim of the diploma project is to develop the interior design of a room for displaced children with disabilities, based on the experience of the first world countries. Draw attention to the problems faced by low-mobility groups. Combine versatility and aesthetics in the project. The practical significance of design is to draw attention to the topical issue of the principles of inclusiveness in various spheres of our lives: social tolerance and consciousness, urban planning according to new rules, universality in the interior.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" та згідно Розпорядження декана ФАБД від 16.06.2022 р. №10.01/163 "Про розміщення кваліфікаційних робіт у репозиторії НАУ". Керівник проекту: кандидат мистецтвознавства, доцент Папета Олена Валеріївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55447
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Таранець.pdfПояснювальна записка2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.