Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55597
Title: Туризмологія, як сучасна наука
Authors: Салмін, Владислав Олексійович
Keywords: туризм
туризмологія
туризмознавство
туристична наука
Issue Date: 9-May-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Салмін В.О. Туризмологія, як сучасна наука // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022.– С. 212-213.
Abstract: Розглянуто основні дефініції туризмології, її завдання та проблемне поле, проаналізовано позитивні та негативні аспекти встановлення туризмології, як науки. На сьогодні туризмологія є наукою, яка об’єднує різноманітні дослідження туризму як суспільного явища і систематизує його. У ній викладені концептуальні засади теорії туризму. Вона спрямована на формування сучасної свідомості про туризм у тих, хто його вивчає. Завданням туризмології є розробка теорії функціонування туризму. Туризмологія є молодою наукою, але це багатовекторний напрям вивчення туризму, який об’єднує фіолософські, картографічні, соціологічні, педагогічні та інші засади вивчення туризму.
Description: 1. Туризмологія як напрям наукових досліджень - Навчальні матеріали онлайн [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/myronov20.htm 2. Божко Л. Д. Генезис та еволюція наукового туристського дискурсу // Вісник Харківської державної академії культури. 2012. Вип. 37. 3. Герасименко В. Г. Теорія туризму як складова туризмології // Вісник соціально-економічних досліджень. 2011. Вип. 2 4. Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55597
Appears in Collections:Політ. Туризм. 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Політ 22 Салмін В.pdf315.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.