Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55715
Title: Features of test program development for the UAV and its equipment
Other Titles: Особливості розробки програми випробувань БЛА та його обладнання
Authors: Chernov, Vladyslav
Чернов, Владислав Володимирович
Keywords: unmanned aerial vehicle
drone
tlog
certification
classification
algorithm
load spectrum
безпілотний літальний апарат
дрон
тлог
сертифікація
класифікація
алгоритм
спектр навантаження
дипломна робота
Issue Date: Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Chernov V. Features of test program development for the UAV and its equipment. - Master thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - 54 p.
Abstract: This master thesis is dedicated to the study of the classification of unmanned aerial vehicles, analysis of existing certification documents, the creation of an algorithm for determining the load spectrum for the validation of fatigue characteristics. The design methodology is based on regulatory documents and technical documentation, software for unmanned aerial vehicles, the theory of fatigue load.. Practical value of the work is the proposed algorithm for determining the load spectrum on the score of the data log obtained in flight. The materials of the master's diploma can be used in aviation industry and in the educational process, in the design of unmanned aerial vehicles.
Ця магістерська робота присвячена дослідженню класифікації безпілотніх літальних апаратів, аналізу існуючих документів сертифікації, створення алгоритму визначення спектру навантаження для валідації втомних характеристик. Методологія розробки базується на нормативних документах та технічних документаціях, програмному забеспеченні для безпілотних літальних апаратів, теорії втомного навантаження. Практичною цінністю роботи є запропонований алгоритм визначення спектру навантаження на базі журналу даних, отриманого у польоті. Матеріали диплома магістра можуть бути використані в авіаційній промисловості та в навчальному процесі, при проектуванні безпілотних літальних апаратів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Юцкевич Святослав Сергійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55715
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2021_134_ChernovVV.pdfMaster Thesis1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.