Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55852
Title: Preliminary design of a short-range aircraft with 86 passenger capacity
Other Titles: Аванпроект ближньомагістрального літака пасажиромісткістю 86 осіб
Authors: Terzi, Artem
Терзі, Артем Вікторович
Keywords: aircraft
preliminary design
cabin layout
center of gravity calculation
passenger seat
stress-strain analysis
пасажирський літак
аванпроект
компонування пасажирської кабіни
центрування
пасажирське крісло
аналіз напружено деформованого стану
дипломна робота
Issue Date: Jun-2022
Publisher: National Aviation University
Citation: Terzi A. Preliminary design of a short-range aircraft with 86 passenger capacity. - Bachelor thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2022. - 85 p.
Abstract: In the process of writing the work, the main flight and technical characteristics of a mainline passenger plane with a capacity of 86 passengers were designed and determined. To design the aircraft, the method of comparative analysis of prototype aircraft was used to select the most reasonable technical solutions, as well as the method of engineering calculations to obtain the main parameters of the aircraft design. In a special part, a change in the design of the passenger seat with the use of new technologies was applied. The special part substantiates the use of a new type of passenger seat that reduces its weight. The results of this work can be used in the aviation industry and in the educational process of aviation specialties.
В процесі написання роботи, було спроектовано та визначено основні льотно-технічні характеристики магістральній пасажирського літака місткістю 86 пасажирів. Для проектування літака, використовувався метод порівняльного аналізу літаків-прототипів для вибору найбільш обґрунтованих технічних рішень, а також метод інженерних розрахунків для отримання основних параметрів проектування літака. В спеціальній частині, застосовано зміна конструкції пасажирського крісла із застосуванням нових технологій. В спеціальній частині обґрунтовано застосування нового типу пасажирського крісла що зменшує його вагу. Результати цієї роботи можуть бути використані в авіаційній галузі та в навчальному процесі авіаційних спеціальностей.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: старший викладач Власенко Юрій Віталійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55852
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2022_134_TerziAV.pdfBachelor Thesis7.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.