Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55941
Title: Методологія порівняльного аналізу динаміки просторово-часових характеристик організму студентів основного та спеціального відділення
Authors: Вржесневська, Ганна Іванівна
Шип, Лілія Олександрівна
Кузнєцова, Людмила Борисівна
Keywords: дитиноцентризм
студентоцентризм
порівняльний аналіз
просторово-часова характеристика
спеціальне відділення
психофізіологічні особливості
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Вржесневська Г.І., Шип Л.О., Кузнєцова Л.Б. // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: тези доповідей XVI Міжнародної науково-методичної конференції. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 39 - 42.
Abstract: Фундаментальною основою сучасної педагогіки є концепція «дитиноцентризма» або «студентоцентризма». Реалізація зазначеної доктрини передбачає суб’єктність студента при навчанні і, таким чином, максимальну індивідуалізацію педагогічного процесу (як загалом, так і зокрема процесу фізичного виховання). Дослідження педагогічних впливів у цьому контексті та їх взаємозв’язок з індивідуальними особливостями та відповідними характеристиками тих, хто займається розглядається фахівцями фізіології, педагогіки, психології, соціології, інших дисциплін під різними кутами зору у міждисциплінарній площині. У суто педагогічному підтексті та психологічному вимірі, у першу чергу, розглядаються аспекти, пов’язані з когнітивною сферою, формуванням мотивації та адекватних пріоритетів у навчанні та праці. Дослідження оптимізації індивідуального підходу у фізичному вихованні головним чином пов’язане з урахуванням індивідуальних характеристик фізіології людини, фізичних здібностей та антропометричних показників у контексті реалізації фізичних можливостей індивіда. Взаємозв’язок та взаємодоповнення цих підходів дозволяє створити об’єктивну картину індивідуальних можливостей і переваг у фізичному вихованні індивіда. У цьому контексті, на думку авторів, перспективними є дослідження психічних (ВНД), психосоматичних (індивідуальна хвилина, 7-метровий тест) та м’язових показників у площині міждисциплінарного дискурсу подальшої індивідуалізації фізичного виховання.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55941
Appears in Collections:XVI Міжнародна науково-методична конференція Фізичне виховання у контексті сучасної освіти (2021)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.