Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55961
Title: Зв'язок життєстійкості зі стратегіями вирішення конфліктних ситуацій у юнацькому віці
Authors: Царук, Анастасія Олександрівна
Keywords: дипломна робота
життєстійкість
стратегії поведінки в конфлікті
юнацький вік
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Царук А.О. Зв'язок життєстійкості зі стратегіями вирішення конфліктних ситуацій у юнацькому віці . – Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 54 с.
Abstract: У кваліфікаційній роботі педставлені результати емпіричного дослідження яке спрямоване на встановлення зв’язку між життєстійкістю та стратегіями вирішення конфліктів у юнацькому віці. Актуальність проблеми поведінки людини в складних життєвих ситуаціях останнім часом зростає. Це пов’язано з процесами глобалізації, інформаційним насиченням та прискоренням темпу життя сучасної людини. Для сучасної психологічної науки важливими є дослідження, спрямовані на виявлення факторів, які сприяють протидії негативному впливу навколишнього середовища, допомагають знайти внутрішні резерви, що забезпечують їй самостійність вибору, напрямок саморозвитку та самореалізації. Ця здатність і готовність особистості ініціювати власний розвиток є джерелом і причиною її самовизначеної поведінки
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту: старший викладач кафедри авіаційної психології Гірчук Олеся Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55961
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Царук А.О.pdfДипломна робота з пояснювальною запискою463.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.