Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55966
Title: Зв’язок схильності до девіантної поведінки з особливостями емоційно-вольової сфери підлітків
Authors: Райхель, Дар’я Дмитрівна
Keywords: дипломна робота
девіантна поведінка
емоційно-вольова сфера
підлітки
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Райхель Д.Д. Зв’язок схильності до девіантної поведінки з особливостями емоційно-вольової сфери підлітків . – Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 39 с.
Abstract: Метою кваліфікаційної роботи було визначення та аналіз особливостей взаємозв’язку схильності до девіантної поведінки з особливостями емоційно-вольової сфери підлітків. В результаті встановлено, що існує зв'язок між схильністю до девіантної поведінки з особливостями емоційно-вольової сфери підлітків. Виявлено обернений зв'язок між такими шкалами, як вольовий контроль з відчуттям провини, роздратованістю, особистісною та ситуативною тривожністю. Встановлено прямий зв'язок між агресією з негативізмом і вербальною агресією, вольовий контроль з загальною шкалою та наполегливістю, саморуйнування з образою, соціальна бажаність з підозрілістю; Практична значимість дослідження полягає у тому, що отримані дані щодо зв’язку схильності до девіантної поведінки з особливостями емоційно вольової сфери підлітків можна використовувати як основу для психокорекційної роботи, що спрямована на профілактику розвитку девіантної поведінки у підліткі
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту: кандидат біологічних наук, доцент Долгова Олена Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55966
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Райхель Д.Д.pdfДипломна робота з пояснювальною запискою722.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.