Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56001
Назва: Формування землекористування об’єднаних територіальних громад на другому етапі децентралізації влад
Інші назви: Formation of land-use of joint territorial communities at the second stage of decentralization of authority
Автори: Новаковська, Ірина Олексіївна
Новаковський, Леонід Якович
Novakovska, Iryna
Novakovskyj, Leonid
Ключові слова: землекористування
об’єднані територіальні громади
земельна реформа
децентралізація
схема землеустрою
land-use
joint territorial communities
land reforme.
decentralization
scheme of land-us
Дата публікації: 2019
Видавництво: Національна академія аграрних наук України
Бібліографічний опис: Новаковський Л.Я., Новаковська І.О. Формування землекористування об’єднаних територіальних громад на другому етапі децентралізації влади/ Вісник аграрної науки. 2019. № 2. – С5 - 15
Серія/номер: 2;791
Короткий огляд (реферат): Встановлено, що за відсутності змін до Конституції України, некомплексності реалізації заходів щодо децентралізації влади, несвоєчасного вирішення проблем подолання відсторонення органів місцевого самоврядування від управління земельними ресурсами в межах юрисдикції місцевих рад процес реформування місцевого самоврядування стримується. Висновки. Завершення процесу децентралізації влади, крім внесення змін до Конституції України, зумовлює прийняття законодавчих актів щодо передачі у комунальну власність земель за межами населених пунктів, внесення змін до Земельного кодексу, законів про землеустрій та про державний земельний кадастр. До повноважень об’єднаних територіальних громад мають бути віднесені: реалізація державної земельної політики, ведення кадастру, організація землеустрою, контроль землекористування та охорона земель. З урахуванням виконаного за 2014–2018 рр. обсягу робіт щодо реформування місцевого самоврядування, Кабінет Міністрів України 23 січня 2019 р. затвердив план заходів другого етапу децентралізації. Його реалізація потребує відповідного наукового забезпечення, удосконалення законодавчої бази, виконання значного обсягу землевпорядних робіт.
To investigate dynamics of formation of joint territorial communities, features of delimitation and transfer of lands to them in communal property and to outline the ways of legislative, organizational and land organizational maintenance of regulation of land relations at the second stage of decentralization of authority. Methods. General scientific and special: generalization, abstract-logic, analysis, comparative. Results. It is determined that absence of changes in the Constitution of Ukraine, non-complex measures on decentralization of authority, untimely solution of problems of overcoming discharge of institutions of local government from management of land resources within the limits of jurisdiction of local councils restrained the process of reforming local self-management. Conclusions. Completion of process of decentralization of authority, except for modification of the Constitution of Ukraine, causes adoption of acts for transfer to the communal property of lands outside human settlements, modification in the Land code, laws on land organization and on the state land cadastre. The power of joint territorial communities should include the following: implementation of state land policy, maintain cadastre, organization of land-use, control of land-use, and protection of lands. In view of the carried out in 2014–2018 work on reforming local self-management, Cabinet of Ukraine on January, 23rd, 2019 has approved the plan of measures of the second stage of decentralization. Its implementation demands conforming scientific maintenance, perfection of legislative baseline, accomplishment of significant volume land works. Offers on changes in the legislation are brought in to Parliament of Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56001
DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201902-01
Розташовується у зібраннях:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустроюУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.