Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56098
Title: Актуальні питання літологічних досліджень
Authors: Ковальчук, Мирон Степанович
Компанець, Г.С.
Крошко, Ю.В.
Деркач, А.О.
Keywords: Україна
літологія
Інститут геологічних наук
Літологічний кодекс
Issue Date: 2010
Publisher: Збірник наукових праць інституту геологічних наук НАН України
Series/Report no.: 3;
Abstract: Висвітлено стан, актуальні і проблемні питання літологічних досліджень в Інституті геологічних наук НАН України. Об-ґрунтовано необхідність створення в Україні нормативного документу з систематики, номенклатури і термінології оса-дочних порід та розкрито його зміст і основні призначення
Description: Фундаментальне значення літології визнача-ється її задачами (вивчення речовинного складу осадочних порід і осадочних корисних копалин; встановлення генезису осадків та осадочних порід з метою вирішення загальногеологічних задач, зокрема для палеогеографічних рекон-струкцій і з’ясування етапів розвитку окремих регіонів та Землі в цілому; невід’ємний інстру-мент у вирішенні стратиграфічних задач; допо-міжний інструмент при дослідженні метаморфіч-них порід тощо), геоісторичною інформативністю на усіх ієрархічних рівнях, важливими загально-геологічними узагальненнями і законами
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56098
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-Kovalchuk.pdf112.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.