Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56205
Title: Вибір у когнітивному дисонансі як системоутворюючий фактор світогляду людини
Authors: Вржесневський, Іван Іванович
Пахомов, Василь Іванович
Матієнко-Купріянов, Володимир Іванович
Карпухіт, Володимир Георгійович
Keywords: когнітивний дисонанс
світогляд людини
постіндустріальне суспільство
фактори
нововведення
вибір
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Вржесневський І.І., Пахомов В.І., Матієнко-Купріянов В.І., Карпухін В.Г. «Вибір» у когнітивному дисонансі як системоутворюючий фактор світогляду людини // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: тези доповідей XVI Міжнародної науково-методичної конференції. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 46 - 48.
Abstract: Обмеження фізичних зусиль і рухової активності людини в умовах сучасного постіндустріального суспільства, в ідеалі, має стимулювати пошук впливів з метою компенсації наростаючого негативного дисбалансу. Удосконалення і модернізація фізичного виховання молоді, в рамках такого пошуку, вимагає істотного розширення предметного поля з вторгненням в наукові сфери філософії, антропології, соціології та особливо психології. Педагогічний контекст зазначених досліджень найбільш доцільно розглядати у визначенні індивідуальної перспективи кожної окремої людини. Одночасно треба визнати, що саме у педагогічній площині процесу фізичного виховання присутні ряд загальних для всіх проблемних факторів що мають складні психологічні підтексти. Нажаль, у сучасній теорії і методиці фізичної культури, і фізичного виховання зокрема, не приділяється належної уваги більшості з цих факторів. У той же час, ігнорування цих обставин, ставить під сумнів ефективність подальшого використання отриманих учнем в процесі фізичного виховання знань, умінь і навичок. Варіативність впливу співвідношення цих факторів між собою досить висока і змінюється безпосередньо в залежності від індивідуальних особливостей контингенту учнів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56205
Appears in Collections:XVI Міжнародна науково-методична конференція Фізичне виховання у контексті сучасної освіти (2021)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.