Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56286
Title: Удосконалення складових комплексу маркетингу (на прикладі ТОВ «Novus»)
Authors: Ткаченко, Альона Ярославівна
Keywords: ринок ритейлу
комплекс маркетингу
просування
реклама

ціноутворення
стимулювання збуту
інтернет-маркетинг
E-COMMERCE
FMCG
маркетинг
дипломна робота
Issue Date: 25-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об'єктом досліˑдження є елемеˑнти комплˑексу маркеˑтингу ТОВ «Novus». Предметом досліˑдження кваліфікаційної роботи є методˑи і підхоˑди до оцінкˑи та управління ефектˑивності маркеˑтингової діяльˑності підпрˑиємства ТОВ «Novus». Метою даної роботˑи є досліˑдження складˑових комплˑексу маркеˑтингу ТОВ «Novus» та розроˑбка пропоˑзицій щодо їх вдоскˑоналення. Методи дослідження. економіко-статистичні та економіко-математичні, табличний та графічний прийоми, системний та маркетинговий підхід, метод порівняння, експертних оцінок, ABC-аналіз, SWOT-аналіз, логічного узагальнення та інші. Наукова новизна одержаних результатів: Обґрунтовано перехід від агрегатора до власної доставки ТОВ «Novus»: сформульовано етапи розробки мобільного додатка для доставки та оцінено ефективність інвестиційного проекту Значущість виконаної роботи полягає в отриманні практичних навичок щодо вдосконалення комплексу маркетингу ТОВ «Novus». Рекомендації щодо використаних результатів можна можуть бути використані для підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок покращення комплексу маркетингу ТОВ «Novus». Сектор застосування і ступінь впровадження матеріалів кваліфікаційної роботи було видано тези доповіді у збірнику матеріалів V Міжнародної науково практичної інтернет-конференції «Маркетингова освіта в Україні» на тему «Основні принципи маркетингу-мікс у роздрібній торгівлі» Прогнозні припущення про розвиток об’єкту і предмету дослідження показують, що за результатами можна отримати позитивний ефект від маркетингової діяльності ТОВ «Novus».
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. п. н., Денисенко Світлана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56286
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи студентів кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ткаченко_дипломна_робота.pdfДипломна робота2.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.