Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56324
Title: Маркетинг "зелених" технологій: Інноваційні споживчі потреби та інтелектуалізація людського капіталу
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Полоус, Ольга Вікторівна
Радченко, Ганна Анатоліївна
Keywords: маркетинг
технології
інновації
споживчі потреби
людський капітал
"зелені" технології
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Смерічевський С.Ф., Полоус О.В., Радченко Г.А. Маркетинг "зелених" технологій: Інноваційні споживчі потреби та інтелектуалізація людського капіталу / С.Ф. Смерічевський, О.В. Полоус, Г.А. Радченко // Сучасний маркетинг: тренди, інновації, інструменти: монографія / Національний авіаційний університет. - К., 2021, 308 с. - С. 57-66
Abstract: У загальному контексті зелений маркетинг відноситься до видів діяльності, що сприяють розробці, збуту та просуванню продуктів та послуг, здатних зменшити вплив на довкілля порівняно із альтернативами, що пропонуються на ринку [2]. Метою цих заходів є планування стадій виробництва, збуту та споживання товару таким чином, щоб споживачі свідомо обирали екологічно направлене споживання на основі власних потреб та переконань. Екологічний або зелений маркетинг переслідує довгострокову мету, яка полягає у зміні способу життя споживача, його покращенні шляхом демонстрації переваг екологічної альтернативи, що робить її прийнятною та звичною для повсякденного життя, і, відповідно, трансформує зелені продукти та послуги у привабливі. Цей підхід є протилежністю «зеленому промиванню», яке направлене передусім на висвітлення звичайної бізнесової діяльності як зеленої.
Description: В останнє десятиліття екологічна стійкість є однією із найактуальніших проблем на глобальному, регіональному та державному рівнях, яка знаходиться під пильним вивчення урядів провідних держав світу, компаній різних масштабів, окремих дослідників та споживачів продукції та послуг. При цьому варто зазначити, що споживачі ніколи не були настільки екологічно обізнаними, як сьогодні, що знайшло своє вираження у впливі екологічних трендів на організаційні, комерційні та маркетингові процеси компаній. Так, наприклад, споживачів бажають володіти всім спектром інформації про екологічну стійкість компанії, продукцію якої вони споживають, що свідчить про стрімку інтелектуалізацію їх людського капіталу, адже розуміння даної інформації потребує від них формування відповідних споживчих компстснцій певного секторального спрямування. Не випадково ООН визначила 17 цілей сталого розвитку, які мають бути досягнуті до 2030 року на глобальному рівні усіма країнами-членами [1]. Це означає, що кожна країна на планеті та її окремі бізнес-структури покликані зробити свій внесок у спільне вирішення даних основних проблем. На сьогодні обсяги споживання ресурсів населенням планети значно перевищують обсяги, які здатна забезпечити планетарна екосистема. Отже, з мстою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сучасне суспільство має кардинально переглянути способи виробництва та споживання торів, а також технології надання ряду послуг.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56324
ISBN: 978-966-7530-56-3
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Смерічевський_Полоус_Радченко.pdfТези32.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.