Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56347
Title: Маркетингова товарна політика: практикум
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Борисенко, Олена Сергіївна
Фісун, Юлія Володимирівна
Крапко, Олена Михайлівна
Keywords: практикум
маркетинг
товар
політика
товарна політика
маркетингова товарна політика
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шевченко А.В., Борисенко О.С., Фісун Ю.В., Крапко О.М. Маркетингова товарна політика: практикум / уклад. : А.В. Шевченко, О.С. Борисенко, Ю.В. Фісун, О.М. Крапко. – К. : НАУ, 2022. – 68 с.
Abstract: Товарна політика – це комплексна та системна діяльність щодо оптимізації асортименту, створення та виробництва нових товарів, модифікації товарів, припинення випуску продукції, що не має попиту. До сфери товарної політики належать також питання розроблення упаковки, товарного знака та найменування товарів, їх якості, кількості, дизайну та відповідності цільовому ринку. Сьогодні успішна товарна політика, динамізм і гнучкість виробництва, які спрямовані на задоволення конкретних потреб покупців, є однією з головних умов ефективної виробничокомерційної діяльності підприємства. Основою цієї політики є концепція створення товарів ринкової новизни.
Description: Маркетингова товарна політика підприємства визначає потребу його реальних можливостей та забезпечує оцінку напрямів розширення асортименту підприємства та якості товарів, необхідних для споживача. Це одне з головних завдань маркетингу, який визначає усі сторони діяльності підприємства та організації на товарному ринку. Сьогодні успішна політика, динамізм і гнучкість виробництва й торгівлі має дуже важливе значення. Для виживання в умовах мінливого та непередбачуваного зовнішнього середовища підприємства важливою проблемою є саме формування оптимальної товарної політики. Відсутність стратегічних зусиль щодо її формування та реалізації структури асортименту підприємств стає дуже нестійкою під впливом різних зовнішніх факторів, що може призвести до комерційного провалу на ринку.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56347
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маркетингова товарна політика.pdfпрактикум1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.